logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Městský úřad hledá nové kolegy

Publikováno 21.6.2022

Tajemník Městského úřadu Hranice vyhlašuje výběrová řízení na několik postů. Nabízíme dovolenou v rozsahu 5 týdnů, 3 dny zdravotního volna, stravenky, plavenky nebo příspěvek na léčebnou, rehabilitační, preventivní a rekondiční péči. Momentálně hledáme úředníka – právníka na Oddělení právním, dále referenta na Oddělení stavební úřad na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice a úředníka pověřeného výkonem státní správy na úseku vydávání koordinovaných stanovisek na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy.

Přihlášky na první dvě výběrová řízení se posílají do 8. 7. 2022 do 13.30 (podací razítko nejpozději s datem 08.07.2022).

Na právníka budou obálky označeny "NEOTVÍRAT-VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – OP" .

Pokud máte zájem o místo referenta na Oddělení stavební úřad, označte obálku "NEOTVÍRAT-VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – OSÚ“.

Přihláška na  výběrové řízení na místo  úředníka pověřeného výkonem státní správy na úseku vydávání koordinovaných stanovisek na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy se podává nejpozději do 11. 7. 2022 do 17:00 hodin. (pokud posíláte přihlášku poštoou, tak podací razítko musí být nejpozději stímto  datem. Obálku vždy označte "NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – KS".

Přihlášky se posílají poštou na adresu: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01, nebo je lze odevzdat osobně na Městském úřadu Hranice, Pernštejnské nám. 1, v podatelně.  Obálka musí být vždy patřičně označena. Podrobné informace o jednotlivých výběrových řízeních naleznete na úřední desce MěÚ Hranice ve dvoraně zámku nebo na webu města www.mesto-hranice.cz – rubrika úřední deskaFormuláře přihlášek na úřednická i neúřednická místa naleznete v přílohách

 

 

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2022 | Změnit nastavení cookies