logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Městský úřad hledá nové kolegy

Publikováno 25.10.2022

Tajemník Městského úřadu Hranice vyhlašuje výběrová řízení na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy na úseku registr řidičů na odboru vnitřních věcí, oddělení dopravně-správních agend Městského úřadu Hranice. Nabízíme dovolenou v rozsahu 5 týdnů, 3 dny zdravotního volna, stravenky, plavenky nebo příspěvek na léčebnou, rehabilitační, preventivní a rekondiční péči.

Přihlášky podávejte nejpozději s datem 07. 12. 2022 s označením obálky "NEOTVÍRAT-VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – DSA – registr řidičů" na podatelně do 17 hodin nebo s poštovním razítkem 7. 12. 2022.

Bližší informace o výběrových řízeních naleznete na úřední desce v rubrice  "výběrová řízení".

Přihlášky se posílají poštou na adresu: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01, nebo je lze odevzdat osobně na Městském úřadu Hranice, Pernštejnské nám. 1, v podatelně. Obálka musí být vždy patřičně označena. Podrobné informace o jednotlivých výběrových řízeních naleznete na úřední desce MěÚ Hranice ve dvoraně zámku nebo na webu města www.mesto-hranice.cz – rubrika úřední deska. Formuláře přihlášek na úřednická i neúřednická místa naleznete v přílohách.

 

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2022 | Změnit nastavení cookies