logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Městský úřad hledá právníka a další kolegy

Publikováno 24.1.2022

Tajemník Městského úřadu Hranice vyhlašuje výběrové řízení na místo právníka na oddělení právním Městského úřadu Hranice. Zároveň vyhlašuje výběrová řízení na několik dalších postů.

Podrobné informace naleznete na úřední desce MěÚ Hranice ve dvoraně zámku nebo na webu města www.mesto-hranice.cz – rubrika úřední deska. Předpokládaný nástup v únoru 2022, případně dle dohody. 

Přihlášky na místo právníka  lze posílat poštou na adresu: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 (podací razítko nejpozději s datem 31.01.2022) nebo odevzdat osobně na Městském úřadu Hranice, Pernštejnské nám. 1, podatelně, v uzavřené obálce s označením "NEOTVÍRAT-VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – OP“ nejpozději do 31.01.2022 do 17:00 hodin.

Přihlášky na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy na úseku vodní hospodářství a dopravní stavby se podávají obdobně. V tomto případě je ale termín již 28. 1. 2022 (podací razítko na poště)  nebo stejný den přímo na podatelně ddo 13:30. Obálku označte "NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VH, DS".

Přihlášky na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy na úseku organizačně technického zajištění voleb, výkonu činnosti na úseku vydávání ověřených výstupů z informačních systémů veřejné správy a spisové služby na Odboru vnitřních věcí, Oddělení provozní a správní Městského úřadu Hranice se podávají do 27. ledna 2022  do 14:30. Obálky označte "NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - OVV".

Přihlášky na místo "příprava investičních akcí Městského úřadu Hranice" se podávají do 7. února 2022 do 17 hodin. Uzavřenou obálku označte "NEOTVÍRAT-VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – INV“. U této funkce je předpokádaný nástup květen 2022, případně dle dohody. 

Můžete ale podávat i přihlášky na pozici s obdobným názvem - na funkční místo "příprava investičních akcí Městského úřadu Hranice (spolupráce s projektanty na přípravě projektových dokumentací investičních akcí města)". Zde se podávají přihlášky do 9. února  2022 do 17. hodin. Uzavřenou obálku označte "NEOTVÍRAT-VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – INV - II“. Předpokládaný nástup je březen 2022, případně dle dohody.

Ve stejném termínu můžete podat přihlášku na místo na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy na úseku dopravních přestupků na Odboru vnitřních věcí, Oddělení dopravních přestupků Městského úřadu Hranice. Předpokládaný nástup 1. března 2022, případně dle dohody. Obálku označte "NEOTVÍRAT-VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – DP – přestupky“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu výběrového řízení toto bez uvedení důvodu zrušit.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2022