logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Jak to vypadá s Palačovskou spojkou

Publikováno 3.8.2017

V úvodu je potřeba uvést některé časové termíny, které provázejí budování této důležité spojnice. Prvé zápisy se datují do období 1995. V roce 2002 byla zadána na základě prováděcí studie EIA. Jednodušeji, na základě úvodní studie proveditelnosti byl prověřován dopad na životní prostředí. Samotná stavba byla naplánována z Valašského Meziříčí ze silnice I/35 na silnici I/48 u Palačova. Celková délka stavby nepřesahuje 10 km. Přes poměrně malou vzdálenost však stavbu ztěžuje 16 mostních objektů.

Jak to vypadá s Palačovskou spojkou (duben 2016)

V roce 2006 byl vypracován investiční záměr a dokumentace k územnímu rozhodnutí. Samotné řízení trvalo 7 let. V roce 2014 bylo tedy konečně územní rozhodnutí vydáno, samotná stavba se však nehýbala z místa. Na konci roku 2015 jsem proto osobně navštívil pana minstra dopravy Ing. Daniela Ťoka.  Apeloval jsem na nutnost dokončení této stavby. Pan ministr slíbil podporu, své slovo splnil a předmětnou stavbu zařadil mezi priority Zlínského kraje.

Stavbu převzal do osobní kompetence Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín ŘSD. V této době začali záměru pomáhat i senátoři všech dotčených krajů. U jednacího stolu se scházejí včetně zástupců Krajských úřadů. Samotná silnice je na pomezí kraje Olomouckého, Zlínského a Moravskoslezského.  

Po opětovném rozběhu akce se zjistilo, že některá zásadní vyjádření již nejsou platná a je nutné vyřešit některé nové podmínky současné legislativy. Nejhorší stav je u posouzení EIA, kde dochází na základě požadavku EU k zásadním změnám. Dosud byl závěr této studie stanoven jako doporučení, ale nově bude závěrečné shrnutí povinné. Předpokládá se tedy změna již vydaného územního rozhodnutí.

Dále dochází ke změně struktury v budování středisek údržby dálnice a je nutné zabezpečit přechody pro divoce žijící zvěř. V naší oblasti například prostupy pro medvědy, vlky nebo rysy. Řeší se i podmínky pro průjezdy nadměrných nákladů a řada dalších drobných problémů. Stavbu mohou také přibrzdit samotné výkupy pozemků nebo různá odvolání při nabývání právní moci pro vydaná stanoviska.

Přes tyto negativní informace probíhá hydrogeologický průzkum a příprava podkladů pro stavební dokumentaci ke stavebnímu povolení. Plán postupu je stanoven takto:

a)      Vydání stavebního povolení do konce roku 2017

b)      Vypracování prováděcí projektové dokumentace v roce 2018

c)       Zahájení stavby v roce 2019 a ukončení stavby nejpozději v roce 2022

Rozpočet stavby byl předběžně stanoven na 3,1 miliardy Kč.

Vážení občané zde naše kompetence končí, držme si palce.

Jiří Kudláček

starosta města Hranic

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019