logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Je možné dávat nominace na cenu města

Publikováno 23.7.2018

Město Hranice chce i letos ocenit významné hranické osobnosti Cenou města Hranic.  Nominace lze podávat do pondělí 3. září do 16 hodin.

Cena města se uděluje jako ocenění osob a kolektivů, které podaly mimořádný výkon nebo dosáhly významných úspěchů a mají vztah k městu. Nominováni mohou být jednotlivci, kolektivy, právnické i fyzické osoby. Cenu města tvoří pamětní list podepsaný starostou města, plaketa a finanční odměna ve výši 10 tisíc korun. Zásady pro udělování Ceny města Hranic můžete získat na podatelně MěÚ a na webu města www.mesto-hranice.cz/zivotni-situace-ostatni.

Nominace se mohou zasílat poštou na adresu MěÚ Hranice, odbor školství a sociálních věcí, Pernštejnské nám 1, 753 37 nebo předávat přímo na podatelně.

Přehled počtu podaných nominací a udělených Cen města v minulých letech je uveden v následující tabulce:

Rok Počet nominací Ocenění
2005 7 Václav Bednář, Anna Musilová, Josef Slimáček
2006 7 Miroslav Černý, Ing. Jan Jaroš, PaedDr. Taťána Jonasová, ZUŠ Hranice
2007 3 Vítězslav Tugendlieb, PaedDr. Jaroslav Strnad
2008 2 Dr. Ing. Rudolf Novák, in memoriam
2009 7 doc. MUDr. Stanislav Kuthan, in memoriam
2010 1 Cena města nebyla udělena
2011 - Cena města nebyla vyhlášena
2012 5 Mgr. Jaroslava Benešová, Mgr. Jiří Necid – in memoriam, Bc. Magdaléna Gladišová – in memoriam
2013 3 Gustav Oplustil, DS Tyl Drahotuše
2014 5 Blanka Ličmanová, Mgr. Jiří Nebeský
2015 7 Václav Vlasák, Ing. Bc. Vladimír Vyplelík
2016 2 Petr Čepický, Kolektiv České speleologické společnosti, ZO 7-02 Hranický kras, zastoupený předsedou Michalem Gubou, a Krzysztof Starnawski a Ing. Bartłomiej Grynda
2017 7 Bronislav Ludmila, Jaroslav Sedláček

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017