logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Je vyhlášen grantový program Hranicka

Publikováno 13.2.2023

Byl vyhlášen Grantový program regionu Hranicko 2023 na podporu kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí. Cílem programu je obohatit nabídku kvalitních kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí na Hranicku. Program klade důraz na děti a mládež i na zvýšení kvality a vzájemné provázanosti akcí. Jeho rozpočet je 270 tisíc korun.

Grantový program regionu Hranicko je připravován a realizován ve spolupráci Mikroregionu Hranicko a významných firem sídlících na Hranicku a je výrazem společného zájmu veřejného sektoru a soukromého sektoru na zlepšování podmínek života v našem regionu.

V roce 2023 se Grantový program bude zaměřovat na akce, do kterých jsou zapojovány děti a mládež. Podle tohoto principu byly koncipovány oblasti podpory:

A. Akce zaměřená na Environmentální výchovu a vzdělávání dětí a mládeže na základních a středních školách (mezi podporované akce budou patřit exkurze, sportovní a zábavné akce s tématikou EVVO, výtvarné a umělecké soutěže apod.)

B. Akce rozvíjející tvůrčí a sportovní potenciál dětí a mládeže (hudební a sportovní akce podporující hudební tvořivost dětí, akce zaměřené na místní řemesla apod.

C. Akce podporující obnovu místních tradic a zvyků (tradiční akce, výstavy, hudební akce)

D. Významné akce přesahující území jedné obce (turnaje, sportovní klání, soutěže)

Vhodnými žadateli jsou právnické osoby (nadace, spolky, zájmová sdružení, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace, školy). V letošním ročníku bude mezi žadatele rozděleno celkem 270 000 korun, přičemž maximální výše příspěvku na jednu akci je 15 000 korun. 

Podrobné informace o pravidlech Grantového programu regionu Hranicko 2023 naleznete na stránkách www.regionhranicko.cz

V roce 2023 jsou do projektu zapojeny tyto subjekty:
 
Mikroregion Hranicko
Behr Bircher Cellpack BBC Czech s.r.o.
Cement Hranice, akciová společnost
CS STEEL a.s.
DEMSTAV group, s.r.o.
KUNST spol. s r.o.
SSI Schäfer s.r.o.
TONDACH Česká republika s.r.o.
VÁHALA a spol. výroba a prodej masných a lahůdkářských výrobků

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies