logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Jsou zahájeny konzultace k návrhům územních studií

Publikováno 18.12.2018

​​​​​​​ Návrhy několika územních studií jsou k nahlédnutí a je možné k nim podávat podněty a připomínky. Jde jednak o průmyslovou zónu Potštátská, dále o územní studie U Kostelíčka, Jungmannova a pod Hůrkou.

Územní studie Hranice – Průmyslová zóna Potštátská je vystavena k veřejnému nahlédnutí a seznámení od 18. prosince 2018 do 18. ledna 2019 (včetně) na úřadu územního plánování MěÚ Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 2. patro, oddělení územního plánování, dveře č. 327 (nejlépe je možné využít návštěvní dny: pondělí, středa od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:30 do 17:00 hod.) a ve stejné lhůtě v elektronické podobě na adrese: https://www.mesto-hranice.cz/uzemni-studie-ke-konzultacim-navrhy.

Návrhy, podněty, stanoviska a připomínky k návrhu územní studie je možno podat písemně nejpozději do pátku 18. ledna 2019 a musí být opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje. Případnou korespondenci zasílejte na adresu MěÚ Hranice, odbor rozvoje města, oddělení územního plánování, Pernštejnské nám. 1,  Hranice I. – Město, 753 37 Hranice.

Městský úřad Hranice, odbor rozvoje města, oddělení územního plánování, jako úřad územního plánování, také oznamuje zahájení konzultací návrhu územních studií „US 1 a US6“ Hranice – lokalita „U Kostelíčka“, „US 2“ Hranice – lokalita „ulice Jungmannova“, „US 3, US 4 a US 5 Hranice – lokalita „Pod Hůrkou“.

Návrhy územních studií jsou opět vystaveny k veřejnému nahlédnutí a seznámení od 18. prosince do 18. ledna (včetně) na zdejším úřadu územního plánování MěÚ Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 2. patro, oddělení územního plánování, dveře č. 327.

Veřejná prezentace  návrhů územních studií US 1 a US6“ Hranice – lokalita „U Kostelíčka“, „US 2“ Hranice – lokalita „ulice Jungmannova“, „US 3, US 4 a US 5 Hranice – lokalita „Pod Hůrkou“. s odborným výkladem se uskuteční ve středu 9.  ledna  2019 v 16:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Hranice, Pernštejnské nám. 1, I. patro vlevo, dveře č. 228.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019