logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Průjezd křižovatkou ulic Nádražní a Nová zůstává komplikovaný

Publikováno 14.10.2020

Upozorňujeme řidiče, že průjezd křižovatky ulic Nádražní a Nová zůstane po nějakou dobu nadále obtížný. Stavební komplikace a nepříznivé počasí zatím neumožnily dokončit napojení kanalizace na propojovací potrubí Kuchyňka, kvůli kterému je rozšířen překop komunikace Nádražní až do poloviny vozovky. Uzavírka se tedy prodlouží a bude trvat i na počátku října. Nyní se čeká na lepší počasí, aby mohl finišér položit novou vrstvu vozovky. V důsledku toho město krátkodobě umožnilo jednosměrný průjezd od ulice Nádražní podél bývalých kasáren Jaslo směrem na ulici Novou. (viz. obrázek)

Tímto opatřením došlo k „rozvolnění“ dopravy, a tím ke  značnému zlepšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. V době dopravních špiček bude u křižovatek v ulici Nádražní asistovat Městská policie Hranice.

Důvodem úprav je nutnost napojení kanalizace na propojovací potrubí Kuchyňka, proto musel být rozšířen překop komunikace Nádražní až do poloviny vozovky. Tomu jsou přizpůsobena dopravní omezení.  Průjezd kolem bývalých kasáren bude povolen pouze po dobu  těchto prací, maximálně tedy do 30. září.  Děkujeme za pochopení.

Níže naleznete fotky dočasného dporavního značení

Přílohy ke stažení

situace nádražní (2 288,26 KB)

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020