logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Kompostéry jsou k dipozici

Publikováno 8.11.2017

Město Hranice získalo finanční prostředky na nákup kompostérů k ukládání biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad a domácností občanů Hranic.Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Žádáme proto občany, kteří projevili zájem o kompostér a nahlásili se u Mgr. Kateřiny Cyžové z odboru správy majetku do seznamu žadatelů, aby se zúčasnili semináře, na kterém se dozví bližší informace ke kompostování a k distribuci kompostérů.

Seminář proběhne 23.11.2017 a to  v 15,30 a znovu v 16,30 ve velké zasedací místnosti v 1. patře MěÚ Hranice, Pernštejnské nám. 1, Hranice.

Pro odběr kompostéru žadatel vyplní do vzorové smlouvy, kterou si můžete stáhnout z této webové stránky, své identifikační údaje (jméno, adresu, kontakt) a parcelní číslo pozemku, na kterém bude kompostér umístěn a využíván (kompostér může být umístěn pouze na pozemcích, které jsou v katastrech města Hranic).

Po podpisu smluvními stranami si občané kompostéry vyzvednou v areálu sběrného dvora společnosti EKOLTES Hranice a.s., Zborovská 606, Hranice. Předpoklad odběru od1.12.2017 do 22.12.2017.

Všechny informace a dotazy získáte v průběhu semináře a od 22.11.2017 v úředních dnech pondělí a středa od 8 – 11,30 a od 12,30 – 17,00 na MěÚ Hranice, Pernštejnské nám. 1, Hranice, 2. patro, kancelář č. 316, Mgr. Kateřina Cyžová, tel. 581 828 239.

Přílohy ke stažení

smlouva o výpůjčce - kompostéry (263,69 KB)

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017