logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Kvůli polomům je zakázán vstup do lesa

Publikováno 26.3.2018

Do lesa nyní nechoďte, je to nebezpečné. Po silných větrech vznikly v lesích rozsáhlé polomy, hrozí pády zaklíněných nebo polovyvrácených stromů, případně větví.Proto je zakázán vstup do lesů školního polesí Valšovice, situace na Libavé je obdobná.

Střední lesnická škola Hranice proto požádala Městský úřad Hranice o vydání zákazu vstupu do lesa ve školním polesí Valšovice. Rozhodnutí o zákazu vstupu do lesa se týká Školního polesí Valšovice (části katastrálního území Paršovice, Valšovice a Drahotuše) a je vydáno od 26. března do 31. května 2018. Zákaz byl vydán také pro revír Týn nad Bečvou (Lesy České republiky).

Důvodem pro zákaz jsou rozsáhlé polomy, které vznikly vlivem silných bořivých větrů, které se prohnaly lokalitou školního polesí 18. března. Škody, způsobené větrem jsou odhadovány na 10 000 – 15 000 m3. Jedná se jak o plošně soustředěné polomy, tak i jednotlivé zlomy a vývraty, jež se vyskytují prakticky po celé ploše školního polesí. Koruny mnoha stromů byly větrem poškozeny a prolámány a na mnoha místech visí zbytky větví a hrozí tak jejich pád. Vstup do lesa je za současné situace tudíž velmi nebezpečný. Zákaz vstupu do lesa zajistí bezpečnou likvidaci kalamity, a tudíž nebude ohroženo zdraví a bezpečnost návštěvníků lesa.

Podorbnější informace a mapy dotčených oblastí naleznete  na úřední desce. (viz odkazy)

Informace o zákazu vstupu do Školního polesí Valšovice

Informace o zákazu vstupu do lesů - katastrální území Paršovice, Týn n. B. a Rakov 

Kvůli polomům měnil trasu tradiční  běžecký závod Hranická dvacítka a cyklistický Author Šela Marathon pro změnu posunul termín na 16. červen.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017