logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Lze podávat nominace na nejlepší sportovce loňského roku

Publikováno 30.1.2019

Tradiční anketa o nejlepší sportovce loňského roku se rozbíhá. Nominace lze podávat do  25. února 2019. Sportovní oddíly a kluby mohou podávat v každé kategorii vždy nejvýše dvě nominace.  

Nejlepší sportovci se vybírají podle Kritérií vyhlašování nejlepších sportovců města, které naleznete na webových stránkách města. 

Nominovaní sportovci musí být členy sportovního oddílu nebo klubu, který působí na území města Hranic a reprezentují tento oddíl nebo klub ve sportovních soutěžích.  Výjimkou je kategorie odchovanců, což jsou sportovci, kteří byli členy hranických oddílů a nyní dosahují vynikajících výsledků v mimohranických sportovních oddílech. To znamená, že dosáhli minimálně titulu mistra republiky dospělých,či medaile z mistrovství republiky dospělých, doma i v zahraniční, či jsou členy reprezentace v kategorii dospělých a za reprezentaci startovali.

Zvlášť jsou posuzovány olympijské sporty a neolympijské sporty. V olympijských sportech jsou hodnoceny kategorie jednotlivců a družstev s věkovým členěním a kategorie hendikepovaní sportovci, která je bez věkového členění. Sportovci jsou věkově členěni do tří kategorií - do 15 let, od 16 do 19 let a 20 let a starší. Neolympijské sporty mají kategorie „jednotlivci“ a „družstva“, nejsou ale věkově členěny.

Nominace se musí zasílat na stanoveném formuláři, který můžete získat na podatelně Městského úřadu ve dvoraně zámku, na odboru školství, kultury, tělovýchovy a cestovního ruchu nebo na webových stránkách města.  Nominace se mohou zasílat poštou na adresu Městský úřad Hranice, odbor školství, kultury a tělovýchovy, Pernštejnské nám 1, 753 01 nebo předávat přímo na podatelně MěÚ Hranice. Na nominace, které nebudou podané na předepsaném formuláři  nebo doručené po termínu uzávěrky  nebude brán zřetel. Podmínkou letošní nominace je také 5 – 10 fotografií (případně video) nominovaného sportovce. Fotografie  prosíme v co nejlepší kvalitě zasílat na mail sportovec2019@centrum.cz.

Oddíly a kluby mohou také podávat návrhy na ocenění sportovních seniorů, trenérů a funkcionářů, kteří se svou dlouholetou prací (20 a více let) výrazně zasloužili o rozvoj tělovýchovy v Hranicích. Tato žádost se podává volnou formou, včetně souhlasu nominovaného sportovce se zpracováním osobních údajů. Kromě údajů o nominovaném je třeba uvést také jméno, příjmení, adresu a telefon osoby, která nominaci podává.

Jednotlivé nominace vyhodnotí Komise pro výběr nejlepších sportovců. Následně proběhne slavnostní vyhlášení ve dvoraně zámku.

Každoročně zveme na vyhlášení nejlepších sportovců známé reprezentanty a trenéry.

 V minulých letech již Hranice navštívili například atletická legenda Dana Zátopková, atletka Taťána Kocembová, fotbalový brankař Ivo Viktor, fotbalový trenér Petr Uličný, házenkáři Jiří Vícha, Doc. PhDr. František Táborský, CSc., hraničtí Josef Kučerka a Martin Stržínek, basketbalisté Jan Bobrovský a Ivana Večeřová, skokan na lyžích Jaroslav Sakala, kanoisté Petr „Čáp“ Procházka a Petr Klíma či úspěšný hranický odchovanec a olympionik Ondřej Kozlovský. Judista Jiří Sosna, judistický trenér Petr Lacina, čerstvý mistr světa v letecké série letecké série Red Bull Air Race pilot Martin Šonka, nebo naposled mnohonásobný mistr světa ve Freestyle Footbagu  Jan Weber.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019