logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

MAS Hranicko vyhlásilo další výzvu - termín se blíží

Publikováno 17.5.2022

MAS Hranicko vyhlásila Výzvu č.9 dotačního programu MAS-PRV, se 3 vyhlášenými Fichemi: F11 Rozvoj zemědělských podniků s alokací 1,2 milionu korun, F12 Zemědělské a potravinářské produkty s alokací 822 tisíc korun a F20 Obnova vesnic, oblast b) Mateřské a základní školy s alokací 2,9 milionu korun. Uzávěrka Výzvy č.9 je stanovena na 20. června 2022.

Základní informace (podporované aktivity, oprávnění žadatelé, min. a max. výše způsobilých výdajů na 1 žádost ad.) najdete v příloze Výzva č.9 MAS-PRV.

Beze změny oproti minulým výzvám zůstávají sady preferenčních kritérií, na základě kterých budou podané Žádosti o dotaci obodovány a seřazeny do pořadí pro získání dotace těch projektů, na něž bude dostačující výše uvedená alokace viz přílohy. MAS připravila také sadu Příruček pro žadatele pro jednotlivé Fiche. Všechny podklady najdete na webu https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko/dotacni-programy-mas/2018-2022, sekce Dokumenty ke stažení, adresář „Dotační program MAS-PRV“

MAS Hranicko doporučuje osobní konzultace Vašich projektových záměrů tak, abychom hned zkraje mohli eliminovat případné nedostatky a nesoulady s Pravidly PRV.

 

Přílohy ke stažení

MAS_Hranicko_MAS-PRV_Vyzva_c9 (298,01 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2022 | Změnit nastavení cookies