logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Mění se systém svozu odpadu ze zahrádkářských kolonií

Publikováno 4.5.2018

Sběr a svoz biologický rozložitelného odpadu ze zahrádkářských kolonií se mění. Nově již nebudou na přechodných stanovištích v zahrádkářských koloniích trvale umístěny kontejnery na ukládání biologicky rozložitelného odpadu.

Do těchto kontejnerů se totiž neustále házely i odpady, které tam nepatří, komunální odpad, pneumatiky, nábytek, vyřazené elektrospotřebiče. Zároveň někteří občané pohazovali odpadky i kolem kontejnerů, takže v okolí vznikal velký nepořádek.

Proto se v těchto zahrádkářských koloniích přejde na zastávkový systém. Na přechodných stanovištích budou přistavovány velkoobjemové kontejnery pro uložení biologicky rozložitelného odpadu zastávkovým způsobem podle aktuálního měsíčního časového harmonogramu, který naleznete v příloze Svoz bude prováděn ve 14denních intervalech. Přistavení kontejnerů bude přítomen pracovník společnosti Ekoltes který bude dohlížet na ukládání pouze biologicky rozložitelného odpadu (větve je vhodné rozřezat na menší kousky).

Svoz směsného komunálního odpadu ze zahrádkářských lokalit nebude zajišťován. Občané mohou buď odložit tento odpad do sběrné nádoby v místě bydliště, nebo ho vyvézt do sběrného dvora, případně si objednat si za poplatek službu u Ekoltesu. Jde například o vývoz sběrné nádoby, pokud je na svozové trase, nebo jednorázové přistavení kontejneru. Kontakt: Lukáš Zetocha – tel. 777 465 907, nebo Ing. Alena Šeinerová – tel. 777 465 901.

Vytříděné složky komunálního odpadu můžete také odevzdat ve Sběrném dvoře společnosti Ekoltes, Zborovská ulice 606, Hranice, telefon: 581 674 422.

Provozní doba sběrného dvora:

Úterý až pátek: 7.00 – 12.00    12.30 – 17.00 hod.,
sobota:              8.00 – 12.00    12.30 – 16.00 hod.

Aktuální informace doporučujeme si ověřit na webových stránkách společnosti Ekoltes Hranice a.s. - www.ekoltes.cz.

Přílohy ke stažení

Svoz bioodpadu - listopad (202,69 KB)

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019