logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Město dává šanci dlužníkům

Publikováno 12.10.2020

Využít amnestie a zaplatit dlužné nájemné bez poplatků z prodlení a úroků mohou až do konce března 2021 dlužníci nájemného v Hranicích. Prominutí poplatků z prodlení a úroků z prodlení schválilo zářijové zastupitelstvo města Hranic. Dlužníci tak nyní mohou uhradit dlužné nájemné, bezdůvodné obohacení, služby spojené s užíváním bytu, náklady soudního řízení i náklady na vyklizení a to v období od 1. října 2020 do 31. března 2021. 

Vyčíslení dluhů provede zájemcům o zaplacení správce nemovitostí firma Ekoltes Hranice.

Amnestie na poplatky z prodlení a poplatky z úroků používalo město Hranice již v minulosti, a to docela úspěšně, jako jednu z metod, jak snížit dluh na nájemném. Výše dlužného nájemného a služeb spojených s užíváním bytů činila ke konci května 2020 přes 2,5 milionu korun.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021