logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Město hledá nové úředníky

Publikováno 24.7.2019

Výběrová řízení hned na tři pozice vypsal tajemník MěÚ Hranice. Jde o výběrová řízení na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy a samosprávy na úseku vodního hospodářství a ochrany zvířat na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice, na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy a samosprávy na úseku lesního hospodářství a myslivosti na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy a na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy na úseku dopravních přestupků na Odboru vnitřních věcí, Oddělení dopravních přestupků Městského úřadu Hranice.

1. Výběrové řízení na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy a samosprávy na úseku vodního hospodářství a ochrany zvířat na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice

Termín nástupu: únor 2020, případně dle dohody. Přihlášky posílejte poštou na adresu: Městský úřad Hranice, Samostatné pracoviště personálně- organizační, Pernštejnské nám. 1, 753 01 (podací razítko nejpozději s datem 03.12.2019 s označením obálky "NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VH", nebo je můžete odevzdat osobně na Městském úřadu Hranice, Pernštejnské nám. 1, podatelně v uzavřené obálce s označením "NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VH" nejpozději do 03.12.2019 do 15:00 hod.

2. Výběrové řízení na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy a samosprávy na úseku lesního hospodářství a myslivosti na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy MěÚ Hranice

Termín nástupu: prosinec 2019, případně dle dohody. Přihlášky posílejte poštou na adresu: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 (podací razítko nejpozději s datem 03.12.2019 s označením obálky  "NEOTVÍRAT-VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – LHM"  nebo je můžete odevzdat osobně na Městském úřadu Hranice, Pernštejnské nám. 1, podatelně, v uzavřené obálce s označením  "NEOTVÍRAT-VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – LHM“ nejpozději do 03.12.2019 do 15:00 hodin.

3. Výběrové řízení na na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy na úseku dopravních přestupků na Odboru vnitřních věcí, Oddělení dopravních přestupků Městského úřadu Hranice

Termín nástupu:  leden 2020, případně dle dohody. Přihlášky posílejte poštou na adresu: Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 (podací razítko nejpozději s datem 29.11.2019 s označením obálky "NEOTVÍRAT-VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – DP – přestupky" nebo je můžete odevzdat osobně na Městském úřadu Hranice, Pernštejnské nám. 1, podatelně, v uzavřené obálce s označením "NEOTVÍRAT-VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – DP – přestupky“ nejpozději do 29.11.2019 do 13:30 hodin.

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019