logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Město hledá nové úředníky

Publikováno 24.7.2019

Výběrová řízení hned na tři pozice vypsal tajemník MěÚ Hranice. Jde o výběrová řízení na místo úředníka na úseku dopravně správních agend v působnosti zkušebního komisaře a komplexního posuzování technické způsobilosti vozidel, na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy a samosprávy na úseku lesního hospodářství a myslivosti na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy a na místo sociálního pracovníka – výkon sociálně-právní ochrany dětí na Oddělení sociálně právní ochrany dětí na Odboru sociálních věcí MěÚ Hranice.

1. Výběrové řízení na místo sociálního pracovníka – výkon sociálně-právní ochrany dětí na Oddělení sociálně právní ochrany dětí na Odboru sociálních věcí Městského úřadu Hranice

Termín nástupu: září 2019, případně dle dohody. Přihlášky posílejte poštou na adresu: Městský úřad Hranice, Samostatné pracoviště personálně- organizační, Pernštejnské nám. 1, 753 01 (podací razítko nejpozději s datem 13. 09. 2019 s označením obálky NEOTVÍRAT-VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – OSPOD" nebo odevzdat osobně na Městském úřadu Hranice, Pernštejnské nám. 1, podatelně v uzavřené obálce s označením "NEOTVÍRAT-VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – OSPOD“ nejpozději do 13. 09. 2019 do 13:30 hodin.

2. Výběrové řízení na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy a samosprávy na úseku lesního hospodářství a myslivosti na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy MěÚ Hranice

Termín nástupu: říjen 2019, případně dle dohody. Přihlášky posílejte poštou na adresu: Městský úřad Hranice, Samostatné pracoviště personálně- organizační, Pernštejnské nám. 1, 753 01 (podací razítko nejpozději s datem 20. 9. 2019 s označením obálky "NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – OŽP", nebo je můžete odevzdat osobně na Městském úřadu Hranice, Pernštejnské nám. 1, podatelně v uzavřené obálce s označením "NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – OŽP" nejpozději do 20. 9. 2019 do 13:30 hod.

3. výběrové řízení na místo úředníka na úseku dopravně správních agend (Oddělení dopravně-správních agend), v působnosti zkušebního komisaře a komplexního posuzování technické způsobilosti vozidel na Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Hranice

Termín nástupu:  1. 11. 2019, případně dle dohody. Přihlášky posílejte poštou na adresu: Městský úřad Hranice, kancelář starosty, Pernštejnské nám. 1, 753 01 (podací razítko nejpozději s datem 27. 9. 2019 s označením obálky "NEOTVÍRAT-VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – OD" nebo je můžete odevzdat osobně na Městském úřadu Hranice, Pernštejnské nám. 1, podatelně, v uzavřené obálce s označením "NEOTVÍRAT-VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – OD“ nejpozději do 27. 9. 2019 do 13:30 hodin.

 

Přílohy ke stažení

sociální pracovnice OSPOD (347,96 KB)

lesní hospodářství a myslivost (348,79 KB)

zkušební komisař (310,05 KB)

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019