logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Město hledá nové úředníky

Publikováno 31.8.2018

Výběrová řízení hned na tři pozice vypsal tajemník MěÚ Hranice. Jde výběrová řízení na místo úředníka na úseku dopravně správních agend v působnosti zkušebního komisaře a komplexního posuzování technické způsobilosti vozidel, dále na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy a samosprávy na úseku vodního hospodářství a ochrany zvířat a na místo referenta státní správy na úseku územního plánování na Odboru rozvoje města Městského úřadu Hranice.

1. výběrové řízení na místo úředníka na úseku dopravně správních agend (Oddělení dopravně-správních agend), v působnosti zkušebního komisaře a komplexního posuzování technické způsobilosti vozidel na Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Hranice.

Termín nástupu:  1. 1. 2019, případně dle dohody. Přihlášky posílejte poštou na adresu: Městský úřad Hranice, kancelář starosty, Pernštejnské nám. 1, 753 01 (podací razítko nejpozději s datem 06.12.2018 s označením obálky "NEOTVÍRAT-VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – OD" nebo je můžete odevzdat osobně na Městském úřadu Hranice, Pernštejnské nám. 1, podatelně, v uzavřené obálce s označením "NEOTVÍRAT-VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – OD“ nejpozději do 06. 12. 2018 do 14:30 hodin.

2. Výběrové řízení na místo úředníka pověřeného výkonem státní správy a samosprávy na úseku vodního hospodářství a ochrany zvířat na Odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy Městského úřadu Hranice.

Termín nástupu: leden 2019, případně dle dohody.  Přihlášky posílejte poštou na adresu: Městský úřad Hranice, Samostatné pracoviště personálně- organizační, Pernštejnské nám. 1, 753 01 (podací razítko nejpozději s datem 07.12.2018 s označením obálky "NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VH", nebo je můžete odevzdat osobně na Městském úřadu Hranice, Pernštejnské nám. 1, podatelně v uzavřené obálce s označením "NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – VH" nejpozději do 07. 12. 2018 do 13:30 hod.

3. výběrové řízení na referenta státní správy na úseku územního plánování  Městského úřadu Hranice.

Termín nástupu: leden 2019, případně dle dohody.  Přihlášky posílejte poštou na adresu: Městský úřad Hranice, Samostatné pracoviště personálně- organizační, Pernštejnské nám. 1, 753 01 (podací razítko nejpozději s datem 12.12.2018 s označením obálky "NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ÚP", nebo je můžete odevzdat osobně na Městském úřadu Hranice, Pernštejnské nám. 1, podatelně v uzavřené obálce s označením "NEOTVÍRAT – VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – ÚP" nejpozději do 12. 12. 2018 do 16:00 hod.

Podrobnější informace naleznete na úřední desce MěÚ Hranice  v rubrice Výběrová řízení

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2018