logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Město opět podpoří žadatele o kotlíkové dotace

Publikováno 30.9.2022

Zastupitelstvo města Hranic svým usnesením č. 784/2022 – ZM 33 ze dne 15. 9. 2022 schválilo podporu občanů ve vyhlášeném dotačním programu "Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV.", tzv. čtvrté vlně kotlíkových dotací. Podpořeny budou jednotlivé fyzické osoby, které jsou vlastníky či spoluvlastníky nemovitosti na území města Hranice a zároveň úspěšnými žadateli o dotaci od Olomouckého kraje. Výše finančního příspěvku činí 5 % k dotaci poskytnuté Olomouckým krajem.

Občané mohou městu Hranice podávat žádosti o dotaci – finanční příspěvek. Podané žádosti jsou předkládány ke schválení Radě města Hranic. Po schválení je s daným žadatelem podepsaná Smlouva o poskytnutí dotace – finančního příspěvku, na základě které je dotace následně zaslána na účet žadatele.

Současně lze stále podávat žádosti o podporu v rámci probíhající třetí vlny kotlíkových dotací, avšak nejpozději do 30. 6. 2023.

Formuláře žádostí a další informace jsou k dispozici na webu https://www.mesto-hranice.cz/clanky/uspesni-zadatele-o-kotlikove-dotace-mohu-zadat-o-prispevek-mesta.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies