logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Občané mohou opět žádat o kompostéry

Publikováno 1.3.2018

Lidé, kteří mají zájem o kompostování odpadu, mohou opět na městě žádat o kompostéry. Žádosti se musí podat nejpozději do konce května.

Město Hranice připravuje opětovně žádost o dotaci v rámci „Operačního programu Životní prostředí“, který je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti, na nákup dalších kompostérů pro majitele pozemků v katastrálních územích města Hranic a jejich místních částí. Chce tak občanům umožnit likvidaci biologicky rozložitelného odpadu na místě jeho vzniku.

Realizace projektu se předpokládá v příštím roce.

Zájemci o kompostéry se musí nahlásit nejpozději do 31. května na Městském úřadu Hranice, Pernštejnské nám. 1, a to osobně, nebo formou písemné žádosti, případně i e-mailem s uvedením jména, adresy a kontaktního telefonu.

Kontaktní osobou je Mgr. Kateřina Cyžová, referentka odboru správy majetku MěÚ Hranice, Pernštejnské náměstí 1, Hranice, tel. 581 828 239, e-mail: katerina.cyzova@mesto-hranice.cz, dveře č. 316.

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017