logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Město rozšiřuje možnosti třídění odpadu

Publikováno 9.8.2019

Město Hranice rozšířilo služby v oblasti odpadového hospodářství o popelnice na biologicky rozložitelný odpad. Harmonogram svozu biologicky rozložitelného odpadu naleznete v příloze. Důvodem pořízení nových nádob jsou připravované změny v legislativě, které se týkají odpadového hospodářství.

Změny zákonů budou znamenat výrazně vyšší tlak na třídění odpadu. Podle kontrolních rozborů nyní tvoří přibližně 30 % ze směsného komunálního odpadu biologicky rozložitelný odpad. Jeho skládkování ale bude zakázáno, proto město již nyní přistoupilo k nákupu popelnic na svoz biologicky rozložitelného odpadu.

Popelnice jsou umísťovány k rodinným domům a jsou občanům bezplatně zapůjčovány.

Popelnice jsou umísťovány k rodinným domům a na sídliště a jsou občanům bezplatně zapůjčovány. Občanům, kterým nevyhovuje daný termín předání popelnice si mohou popelnice vyzvednout na sběrném dvoře společnosti Ekoltes Hranice a.s. v otvírací dobu. 

Nutnost svážet tyto popelnice si ale vyžádá změny v harmonogramu svozu komunálního odpadu.

Harmonogram svozu na rok 2020 - formát PDF a formát excel

Na nákup téměř 3 tisíc (2860) těchto speciálních popelnic o obsahu 240 litrů získalo město dotaci.

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020