logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Harmonogram svozu odpadu

Publikováno 5.1.2021

Město Hranice rozšířilo služby v oblasti odpadového hospodářství o popelnice na biologicky rozložitelný odpad. Důvodem pořízení nových nádob jsou připravované změny v legislativě, které se týkají odpadového hospodářství. Harmonogram svozu komunálního a biologicky rozložitelného odpadu naleznete v příloze.

Harmonogram svozu na rok 2021 - formát excel a formát PDF.

Změny zákonů budou znamenat výrazně vyšší tlak na třídění odpadu. Podle kontrolních rozborů nyní tvoří přibližně 30 % ze směsného komunálního odpadu biologicky rozložitelný odpad. Jeho skládkování ale bude zakázáno, proto město nakoupilo popelnice na svoz biologicky rozložitelného odpadu.

Popelnice jsou umísťovány k rodinným domům a na sídliště a jsou občanům bezplatně zapůjčovány. Občanům, kterým nevyhovuje daný termín předání popelnice si mohou popelnice vyzvednout na sběrném dvoře společnosti Ekoltes Hranice a.s. v otvírací dobu. 

Na nákup téměř 3 tisíc (2860) těchto speciálních popelnic o obsahu 240 litrů získalo město dotaci.

Případné dotazy můžete řešit s Mgr. Kateřinou Cyžovou tel: 581 828 239, mail katerina.cyzova@mesto-hranice.cz

         

Přílohy ke stažení

Harmonogram BIO r. 2021 (551,01 KB)

Harmonogram BIO r. 2021 (42,59 KB)

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021