logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Město rozšiřuje možnosti třídění odpadu (video)

Publikováno 9.8.2019

Město Hranice rozšířilo služby v oblasti odpadového hospodářství o popelnice na biologicky rozložitelný odpad. Dosavadní systém svozu komunálního odpadu se do září nemění. Důvodem pořízení nových nádob jsou připravované změny v legislativě, které se týkají odpadového hospodářství.

Změny zákonů budou znamenat výrazně vyšší tlak na třídění odpadu. Podle kontrolních rozborů nyní tvoří přibližně 30 % ze směsného komunálního odpadu biologicky rozložitelný odpad. Jeho skládkování ale bude zakázáno, proto město již nyní přistoupilo k nákupu popelnic na svoz biologicky rozložitelného odpadu.

Popelnice jsou umísťovány k rodinným domům a jsou občanům bezplatně zapůjčovány. Od září se začne zkušebně upravovat systém svozu odpadu. Město bude vyhodnocovat zkušenosti s využíváním nových nádob na biologicky rozložitelný odpad a na základě těchto zkušeností bude řešit, jak zoptimalizovat vývoz těchto nádob. V rámci zkušebního provozu mohou občané posílat své podněty a připomínky městu (podatelna@mesto-hranice.cz). 

V současnosti probíhá postupná distribuce popelnic, potřebné informace dostávají občané do schránek a další budou uveřejňovány na úřední desce a webu města a Ekoltesu. Na nákup téměř 3 tisíc (2860) těchto speciálních popelnic o obsahu 240 litrů získalo město dotaci.

Přílohy ke stažení

Popelnice na BRKO obecné pokyny (468,50 KB)

Popelnice na BRKO - pokyny pro Drahotuše (469,58 KB)

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019