logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Město zvýšilo prostředky na tělovýchovu a sport

Publikováno 5.12.2018

Zvýšení prostředků na podporu sportovních aktivit i některé další změny ve financování tělovýchovy a sportu v Hranicích vyplývají z nové Koncepce podpory tělovýchovy a sportu města Hranic na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022, kterou přijalo zastupitelstvo města na svém listopadovém jednání.

Pro podporu tělovýchovy mládeže byla částka, poskytovaná městem navýšena o 1,5 milionu korun, z 2 650 tisíc na 4 150  tisíc. Na tělovýchovu dospělých bude město nově přispívat 1 640 tisíci korun, což je o půl milionu více, než dosud.

Důležitá je také možnost podpořit trenéry. Z poskytnuté dotace bude možné hradit mzdy trenérům, které bude nutno vyúčtovat minimálně ve výši 15 % z celkové poskytnuté dotace, pokud bude žadatel o tyto mzdy žádat. Jako podklad k rozhodování o výši poskytnuté dotace budou také žadatelé dokládat přehled předpokládaných hodin trenérů, strávených tréninkem za rok.

Nová možnost podpořit trenéry se promítla i do aktualizace Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu města, kde jsou stanoveny přesné podmínky pro čerpání peněz na mzdy trenérů. Zásady můžete nalézt na webu města Hranic www.mesto-hranice.cz v rubrice „správa města“ podrubrika „Vyřiďte si na úřadě - životní situace -  dotace (granty a příspěvky)“. Upozorňujeme, že žádosti je možné podávat do 5. ledna 2019.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2018