logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Můžete dávat nominace na Cenu města

Publikováno 7.7.2020

Město Hranice chce i letos ocenit významné hranické osobnosti Cenou města Hranic. Nominace lze podávat do pátku 4. září do 12 hodin.

Cena města se uděluje jako ocenění osob a kolektivů, které podaly mimořádný výkon nebo dosáhly významných úspěchů a mají vztah k městu. Nominováni mohou být jednotlivci, kolektivy, právnické i fyzické osoby. Cenu města tvoří pamětní list podepsaný starostou města, plaketa a finanční odměna ve výši 10 tisíc korun. Zásady pro udělování Ceny města Hranic můžete získat na podatelně MěÚ a na webu města www.mesto-hranice.cz/zivotni-situace-ostatni.

Loni získali Cenu města Hranic ( na fotce zleva doprava), MUDr. Eduard Sohlich, MBA, Markéta Lásková, Dagmar Strnadová a Jaroslav Bartoš.

Nominace se mohou zasílat poštou na adresu MěÚ Hranice, odbor školství, kultury a tělovýchovy, Pernštejnské nám 1, 753 37 nebo předávat přímo na podatelně.

Rok Počet
nominací
Ocenění
2005 7 Václav Bednář, Anna Musilová, Josef Slimáček
2006 7 Miroslav Černý, Ing. Jan Jaroš, PaedDr. Taťána Jonasová, ZUŠ Hranice
2007 3 Vítězslav Tugendlieb, PaedDr. Jaroslav Strnad
2008 2 Dr. Ing. Rudolf Novák, in memoriam
2009 7 doc. MUDr. Stanislav Kuthan, in memoriam
2010 1 Cena města neudělena
2011 - Cena města nebyla vyhlášena
2012 5 Mgr. Jaroslava Benešová, Mgr. Jiří Necid – in memoriam,Bc. Magdaléna Gladišová – in memoriam
2013 3 Gustav Oplustil, DS Tyl Drahotuše
2014 5 Blanka Ličmanová, Mgr. Jiří Nebeský
2015 7 Václav Vlasák, Ing. Bc. Vladimír Vyplelík
2016 2 Petr Čepický, Kolektiv České speleologické společnosti, ZO 7-02 Hranický kras, zastoupený předsedou Michalem Gubou, a Krzysztof STARNAWSKI   a Ing. Bartłomiej GRYNDA
2017 7 Bronislav Ludmila, Jaroslav Sedláček
2018 7 PhDr. Marta Skarlandtová, Milan Hein, Mojmír Chuda
2019 10 Jaroslav Bartoš, Markéta Lásková, MUDr. Eduard Sohlich, MBA, Dagmar Strnadová


 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020