logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Vlastníci kulturních památek mohou žádat o podporu

Publikováno 6.2.2019

Žádost o státní finanční podporu z programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2019" si mohou do 28. února podat vlastníci objektů se statutem Kulturní památky ČR, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Jde o ty vlastníky, kteří zamýšlí v roce 2019 provádět jejich obnovu.

Řádně vyplněná žádost se všemi obligatorními přílohami se předkládá Městskému úřadu Hranice. Státní finanční podpora pro rok 2019 činí pro Hranice celkem 418 tisíc korun. Podrobnější informace naleznete na stránkách Ministerstva kultury.

Vlastníci zejména budou potřebovat, závazné stanovisko státní památkové péče, zpracovanou projektovou dokumentaci, položkový rozpočet, vyplněnou žádost o dotaci, kterou nalezne na stránkách ministerstva kultury společně s podmínkami dotačního titulu.

Neuznatelné náklady naleznete také na webu ministerstva kultury, patří mezi ně například modernizace objektů, zateplování, půdní vestavby, okna, dveře, výkladce typu eurookno. 

Dotazy k dotačnímu titulu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností na rok 2019 vám zodpoví Barbora Kaštovská, tel. 581 828 113, e-mail: barbora.kastovska@mesto-hranice.cz

 

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019