logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Návrh územního plánu Milenov pro společné jednání

Publikováno 11.2.2019

Přílohy ke stažení

Opatření obecné povahy pro společné jednání (205,73 KB)

Výrok -text (1 085,08 KB)

Odůvodnění text (4 795,16 KB)

IDENTIFIKACE (226,57 KB)

Výkres základního členění (2 776,52 KB)

Hlavní výkres (3 851,40 KB)

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření (1 995,03 KB)

Výkres širších vztahů (6 563,39 KB)

Koordinační výkres (6 656,17 KB)

Výkres záborů ZPF (5 435,32 KB)

Průzkumy a rozbory (15 947,59 KB)

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020