logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Změna č. 1 ÚP Hranic

Publikováno 26.6.2019

Zastupitelstvo města Hranic usnesením č. 306/2020- ZM 14 ze dne 23.4.2020 vydalo „Změnu č. 1 Územního plánu Hranic“, opatřením obecné povahy č.j. ORM/19686/19-1-23. Změna nabyla účinnosti dne 21.5.2020 Do Změny č. 1 Územního plánu Hranic a úplného znění Územního plánu Hranic po Změně č. 2, č.3 a č. 1 lze nahlížet u Města Hranice, Pernštejnské nám. č.1, 753 01 Hranice a na MěÚ Hranice, odboru rozvoje města.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020