logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Odbor rozvoje a investic

Publikováno 19.7.2019

Odbor investic se skládá z oddělení investic, oddělení územního plánování a oddělení rozvoje a dotací

Oddělení  investic

 • zabezpečuje předprojektovou a projektovou přípravu akcí
 • zajišťuje podklady pro stavební řízení, včetně stavebního povolení
 • zajišťuje podklady pro uzavření dodavatelských smluv
 • zabezpečuje realizaci akce, svolává kontrolní dny, zajišťuje odstranění závad při výstavbě
 • vykonává nebo zajišťuje výkon stavebního dozoru investora

Oddělení územního plánování

 • pořizuje územní plán a regulační plán pro území obce
 • pořizuje územně plánovací podklady
 • pořizuje územní plán, regulační plán a územní studii na žádost obce ve svém správním obvodu 
 • plní funkci úřadu územního plánování - výkon státní správy (přenesené působnosti) pro obce Bělotín (včetně místních částí Kunčice, Lučice, Nejdek), Býškovice, Černotín (včetně místní části Hluzov), Dolní Těšice, Horní Těšice, Horní Újezd, Hrabůvka, Hranice (včetně místních částí Lhotka, Velká, Rybáře, Valšovice, Slavíč, Středolesí, Uhřínov), Hustopeče nad Bečvou, Jindřichov, Klokočí, Malhotice, Milenov, Milotice nad Bečvou, Olšovec (včetně místní části Boňkov), Opatovice, Paršovice, Partutovice, Polom, Potštát (včetně místních částí Boškov, Kovářov, Kyžlířov, Lipná, Luboměř pod Strážnou, Provodovice, Radíkov, Rakov, Rouské, Skalička, Střítež nad Ludinou, Špičky, Teplice nad Bečvou, Ústí, Všechovice a Zámrsky
 • vykonává další činnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu v platném znění

Oddělení rozvoje města a dotací

 • ve spolupráci s ostatními odbory zajišťuje koncepci a rozvoj území města Hranic
 • navrhuje a realizuje akce řešící celkový styl a ráz města
 • zajišťuje přípravu projektů zejména s ohledem na jejich uplatnění v rámci kohezního fondu a strukturálních fondů EU, dotačních programů ČR, grantů apod. a vyhledává vhodné finanční zdroje pro projektů
 • zajišťuje dotace pro město Hranice ze zdrojů České republiky, Evropské unie eventuálně jiných
 • metodicky řídí a zajišťuje výběrová řízení v souladu se Směrnicí QS 74-01, o zadávání veřejných zakázek
 • zajišťuje vypsání urbanisticko-architektonických soutěží a konkursů

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2022 | Změnit nastavení cookies