logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Odbor investic

Publikováno 19.7.2019

Odbor 

  • zabezpečuje předprojektovou a projektovou přípravu akcí
  • zajišťuje podklady pro stavební řízení, včetně stavebního povolení
  • zajišťuje podklady pro uzavření dodavatelských smluv
  • zabezpečuje realizaci akce, svolává kontrolní dny, zajišťuje odstranění závad při výstavbě
  • vykonává nebo zajišťuje výkon stavebního dozoru investora

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2022