logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Odborníci debatovali o územním plánování

Publikováno 22.10.2017

Přední odborníci besedovali v Hranicích o územním plánování. Zejména územní plán, ale i další urbanistické nástroje byly hlavním tématem přednášky na téma: „Inspirace pro Hranice - urbanismus a nástroje pro tvorbu společného prostoru" Doc. Ing. Arch. Jana Jehlíka, vedoucího Ústavu urbanismu Fakulty architektury ČVUT v Praze a JUDr. PhDr. Jiřího Plose z tohoto ústavu.

Diskutovalo se například o tvorbě územního plánu, o tom, co by měl městu přinášet, co by měl obsahovat a naopak čeho se vyvarovat při jeho tvorbě.  „Zadávám to, co jsem schopen zkontrolovat, jinak to nemá cenu,“ řekl k tomu Jehlík.

Územní plán nemůže být „mrtvým“ dokumentem, zpracovaným jen pro formu.  „Nad územním plánem se musí diskutovat, zainteresované strany se musí bavit o konkrétních projektech“, uvedl Jehlík s tím, že je to nutné i proto, že dnešní doba proti dobám dřívějším má mnohem širší záběr jak materiálů, architektonických možností i využití.  

 „Pro budoucí směřování města je důležité říci si, v čem je město jedinečné, čím může zaujmout na rozdíl od jiných měst,“ doplnil Jiří Plos. Oba přednášející také zdůraznili, že pro územní plánování jsou důležité i ekonomické parametry, které nesmí být odtržené od reálných potřeb a možností města.

Přednáška, která se uskutečnila ve středu 16. března, navázala na dvě úvodní přednášky o architektuře, "Soudobé pohledy na rozvoj města" a „Litomyšl: inspirace pro Hranice?“ Akci pořádala Komise pro architekturu a urbanismus Rady města Hranic.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020