logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Olomoucká aglomerace vyhlašuje nové dotační výzvy

Publikováno 19.3.2018

Chtěli bychom vám stručně představit tři výzvy z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a jednu výzvy z Operačního programu Zaměstnanost, které jsou právě vyhlášeny. Projekty musí být realizovány na území Olomoucké aglomerace.

Integrované teritoriální investice Olomoucké aglomerace jsou nástrojem pro podporu a realizaci rozvoje vybraných aspektů vymezeného území (např.: podnikání, doprava, zaměstnanost, infrastruktura). Realizace probíhá prostřednictvím klíčových investic, které jsou financovány z více než jedné prioritní osy jednoho nebo více programů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů. Podrobnější informace naleznete v příloze.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019