logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Olomoucký kraj opět vyhlašuje kotlíkové dotace

Publikováno 10.5.2022

Olomoucký kraj vyhlásil dne 10. 5. 2022 dotační program „Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV.“. Dotace bude možné čerpat na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj.

Vyhlášený dotační program je zaměřen na tzv. nízkopříjmové domácnosti, kdy bude zjišťován průměrný čistý příjem na člena domácnosti za rok 2020. Tento průměrný čistý příjem nesmí překročit 170 900 Kč na člena domácnosti. U některých členů domácností se výše příjmů ověřovat nebude. Jedná se např. o domácnosti složené čistě z osob, které pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, ale i o domácnosti čerpající příspěvky či doplatek na bydlení.

Podmínky dotačního programu jsou dostupné na webu Olomouckého kraje: https://www.kr-olomoucky.cz/dotacni-program-kotlikove-dotace-v-olomouckem-kraji-iv-cl-5602.html.

Podání žádostí bude probíhat stejně, jako tomu bylo v minulé vlně, prostřednictvím elektronického formuláře, který je spolu s dotačním programem a dalšími vzory potřebných dokumentů dostupný na webu Olomouckého kraje: www.olkraj.cz/kotlikovedotace.

V průběhu měsíce května a června bude Olomoucký kraj ve vybraných městech pořádat již tradiční informační semináře. Pozvánka na semináře je přiložena níže. V Hranicích proběhne informační seminář dne 25. 5. 2022 od 10 do 13 hodin v koncertním sále v budově městského úřadu v Zámecké ulici č. p. 118.

Administraci kotlíkových dotací bude zajišťovat Olomoucký kraj, kontakty a bližší informace jsou dostupné na webových stránkách https://www.kr-olomoucky.cz/kotlikove-dotace-v-olomouckem-kraji-cl-3135.html.

Nepatříte mezi nízkopříjmové domácnosti, a přesto byste také rádi požádali o dotaci výměnu neekologického kotle? Alternativu ke „kotlíkovým dotacím“ nabízí nová výzva dotačního programu Nová zelená úsporám. Více informací viz v našem článku: https://www.mesto-hranice.cz/clanky/startuje-dalsi-etapa-programu-nova-zelena-usporam, případně přímo na webových stránkách programu: https://2030.novazelenausporam.cz/.

Přílohy ke stažení

Pozvánka_kotlik dotace (692,66 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2022 | Změnit nastavení cookies