logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Olomoucký kraj opět vyhlašuje kotlíkové dotace

Publikováno 10.6.2022

Olomoucký kraj vyhlásil dne 10. 5. 2022 dotační program „Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji IV.“. Dotace bude možné čerpat na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu za nový ekologický zdroj. Již začala běžet lhůta pro podávání žádostí, která je stanovena od 10. června od 10 hodin do 24. srpna do 17 hodin. Žádosti podané před a po stanovené lhůtě budou automaticky vyřazeny.

Žádost se podává elektronicky, a to prostřednictvím elektronického formuláře v prostředí portálu Komunikace pro občany dostupném na webových stránkách Olomouckého kraje https://udeska.olkraj.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/. K žádosti je nutno připojit také povinné přílohy.

Finálně vyplněnou žádost je nutné elektronicky odeslat ve stanovené lhůtě a ve stejné lhůtě doručit poskytovateli dotace tuto žádost i v listinné podobě, případně elektronické podobě některým ze způsobů přípustných podle zvláštních právních předpisů (žádost vygenerovaná ve formátu *.pdf po přihlášení do portálu Komunikace pro občany) opatřenou PID (čárovým) kódem jedním ze způsobů dle podmínek dotačního programu.

Vyhlášený dotační program je zaměřen na tzv. nízkopříjmové domácnosti, kdy bude zjišťován průměrný čistý příjem na člena domácnosti za rok 2020. Tento průměrný čistý příjem nesmí překročit 170 900 Kč na člena domácnosti. U některých členů domácností se výše příjmů ověřovat nebude. Jedná se např. o domácnosti složené čistě z osob, které pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, ale i o domácnosti čerpající příspěvky či doplatek na bydlení.

Podmínky dotačního programu jsou dostupné na webu Olomouckého kraje: https://www.kr-olomoucky.cz/dotacni-program-kotlikove-dotace-v-olomouckem-kraji-iv-cl-5602.html.

Také je možno zhlédnout záznam on-line semináře, který pořádal Olomoucký kraj v pondělí 6. června. Záznam je k dispozici na YouTube: https://youtu.be/WWnMO7jgvhw.

Administraci kotlíkových dotací bude zajišťovat Olomoucký kraj, kontakty a bližší informace jsou dostupné na webových stránkách https://www.kr-olomoucky.cz/kotlikove-dotace-v-olomouckem-kraji-cl-3135.html.

Nepatříte mezi nízkopříjmové domácnosti, a přesto byste také rádi požádali o dotaci výměnu neekologického kotle? Alternativu ke „kotlíkovým dotacím“ nabízí nová výzva dotačního programu Nová zelená úsporám. Více informací viz v našem článku: https://www.mesto-hranice.cz/clanky/startuje-dalsi-etapa-programu-nova-zelena-usporam, případně přímo na webových stránkách programu: https://2030.novazelenausporam.cz/.

Přílohy ke stažení

Pozvánka_kotlik dotace (692,66 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies