logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Probíhá celorepublikový výzkum internetu v domácnostech

Publikováno 1.8.2019

Můžete se zapojit do celorepublikového průzkumu využití internetu domácnostmi. Tento výzkum má pomoci při přípravě  Národního plánu rozvoje vysokokapacitních sítí (2020+).

Průzkum provádí Ministerstvo průmyslu a obchodu a Grant Thornton Advisory. Výzkum buse sloužit nejen jako podklad pro přípravu nového Národního plánu rozvoje vysokokapacitních sítí, ale také k přípravě „voucherů“, které by měly domácnostem nabídnout dotaci na rychlejší a stabilnější internet.
Ambicí průzkumu je zjistit, na co domácnosti internet využívají, zda jsou s ním spokojení a jaké jsou případně jejich představy o rozvoji sítí nové generace.. Průzkum analyzuje skutečnou poptávku po internetu domácností. Občané tak mohou přispět svým názorem k udržitelné a technologicky vyspělé České republice.
Dotazník je možné vyplnit do 22. 8. 2019 na webových stránkách https://grantthornton.eu/pruzkumint/.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019