logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Olomoucký kraj opět spouští kotlíkové dotace

Publikováno 3.12.2021

Olomoucký kraj v současné době připravuje pokračování dotačního programu „Kotlíkové dotace v Olomouckém kraji“ a spouští příjem žádostí do zásobníku zájemců o kotlíkovou dotaci. Předpokládá se, že občané kraje, resp. vlastníci rodinných domů a bytových domů (pokud je každý byt vytápěn samostatným zdrojem), popř. i vlastníci trvale obydlených rekreačních objektů na území kraje, budou moci požádat o dotaci na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za kotel na pevná paliva spalující výhradně biomasu, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel.

V rámci připravovaného dotačního programu má podpora ekologického vytápění dosahovat až 95 % uznatelných nákladů, avšak pouze pro tzv. nízkopříjmové domácnosti. Zájemce o kotlíkovou dotaci musí být vlastníkem/spoluvlastníkem nemovitosti, ve které dojde k výměně zdroje tepla, musí mít v této nemovitosti trvalý pobyt nebo bydliště a průměrný čistý příjem každého člena domácnosti zájemce v roce 2020 nesmí být vyšší než 170 900 Kč.

V souvislosti s přípravou dotačního programu Olomoucký kraj spouští zápis do ZÁSOBNÍKU ZÁJEMCŮ O KOTLÍKOVOU DOTACI. Zápis do zásobníku provedete vyplněním krátkého formuláře, který je dostupný online na adrese: https://share-eu1.hsforms.com/1WRqT16T9QYmA_HuFW2_D1wf09d0 (odkaz na formulář viz také v přiloženém letáku).

Zápisem do zásobníku v podstatě odpadnou komplikace, které se doposud vázaly k podání žádosti o poskytnutí dotace. Rychlost zaevidování žádosti nebude rozhodovat o tom, jestli bude žádost podpořena, nebo ne. Ten, kdo svůj úmysl vyměnit nevyhovující kotel na pevná paliva s přispěním dotace bude deklarovat zápisem do zásobníku, bude mít jistotu, že na jeho žádost získá Olomoucký kraj finanční prostředky. Pokud po vyhlášení dotačního programu Olomouckým krajem zájemce podá žádost a splní všechny podmínky, bude jeho žádost podpořena. Vyplnění formuláře k zásobníku občany nezavazuje k následnému podání žádosti o kotlíkovou dotaci v roce 2022.

Více informací naleznete na webu Olomouckého kraje: https://www.kr-olomoucky.cz/kotlikove-dotace-v-olomouckem-kraji-2022-cl-5240.html. Administraci kotlíkových dotací bude zajišťovat Olomoucký kraj, kontakty a bližší informace jsou dostupné na webových stránkách https://www.kr-olomoucky.cz/kotlikove-dotace-v-olomouckem-kraji-cl-3135.html.

Nepatříte mezi nízkopříjmové domácnosti, a přesto byste také rádi požádali o dotaci výměnu neekologického kotle? Alternativu ke „kotlíkovým dotacím“ nabízí nová výzva dotačního programu Nová zelená úsporám. Více informací viz v našem článku: https://www.mesto-hranice.cz/clanky/startuje-dalsi-etapa-programu-nova-zelena-usporam, případně přímo na webových stránkách programu: https://2030.novazelenausporam.cz/.

Příloha: Leták – zásobník zájemců o kotlíkovou dotaci (PDF)

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2022