logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Opět se mohou podávat návrhy v rámci participativního rozpočtu

Publikováno 19.4.2022

Hraničtí občané se opět budou moci aktivně zapojit do zlepšování života ve svém městě. Po dvouleté kovidové pauze je letos opět možnost podat návrhy v rámci participativního rozpočtu. Již od 2. května je vyhlášena výzva pro občany, aby do 30. září 2022 navrhli vhodné projekty. V průběhu října bude probíhat kontrola formální správnosti projektů, v listopadu pak uskutečníme hlasování na webu města a vítězné projekty budou realizovány příští rok.

Občané tak mohou podávat návrhy na to, co považují za nutné v příštím roce v Hranicích opravit či vybudovat. Maximální výše nákladů na jeden návrh je 1 milion korun včetně DPH. Oblasti nejsou tematicky omezeny, mohou to být sportoviště, dětská hřiště, úprava veřejných prostorů, dopravní infrastruktura, městský mobiliář – lavičky, osvětlení, informační tabule, volnočasové aktivity, životní prostředí, zeleň nebo odpady. Důležitou podmínkou je, že návrh musí být realizován na veřejném prostranství nebo ve veřejné budově ve vlastnictví města Hranic nebo organizace zřízené městem Hranice nebo právnické osoby založené městem Hranice.

Výzva je určena především občanům s trvalým pobytem na území města Hranic, návrh však mohou podat i ti občané, kteří zde žijí a nemají zde trvalý pobyt, nebo například ti, kteří zde studují či pracují. Každý předkladatel může podat pouze jeden návrh.

Návrhy musí být předkládány na předepsaném formuláři a musím mít určité náležitosti. Všechny podrobnosti je možné nalézt v přílohách níže. Vyplněný formulář se všemi přílohami se odevzdává na podatelně Městského úřadu Hranice na zámku v uzavřené obálce označené nápisem „Participativní rozpočet města Hranic“. Nebo je možné formulář doručit poštou na adresu Městský úřad Hranice, Odbor školství, kultury a tělovýchovy, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice..

Koordinátorem návrhů, který bude mít na starosti i konzultace a dotazy občanů, je tiskový mluvčí Městského úřadu v Hranicích, Ing. Petr Bakovský (petr.bakovsky@mesto-hranice.cz; tel: 581 828 117).

V rámci participativního rozpočtu bylo realizováno hřiště na plážový volejbal

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2022 | Změnit nastavení cookies