logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Porucha na informačním panelu kvality ovzduší

Publikováno 24.9.2021

Z důvodu závady na venkovním panelu, umístěném na budově ZŠ 1. máje, nejsou od přelomu srpna a září zobrazovány údaje o kvalitě ovzduší v Hranicích. Město Hranice aktuálně jedná o opravě panelu.

Monitorovací stanice umístěná v areálu ZŠ Šromotovo je však i tak nadále v provozu. Aktuální data o úrovni znečištění ovzduší a o meteorologických podmínkách v Hranicích lze sledovat na webových stránkách http://portal.envitech.eu:81/ovzdusi-hranice/.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021