logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Pozor na ochranné pásmo vysokého napětí

Publikováno 11.12.2017

ČEPS (Česká přenosová soustava) upozorňuje na povinnost udržovat kolem vedení zvlášť vysokého napětí ochranné pásmo. V tomto ochranném pásmu nesmí být podle zákona porosty vyšší než 3 metry.  Odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů je povinností vlastníka pozemku.  Odstranění a okleštění stromoví se má provádět v době vegetačního klidu, tedy do 31. 3. 2018.

ČEPS zároveň upozorňuje, že v termínu do 30. 4. 2018 vyhledají vlastníky pozemků, kde se ochranné pásmo vedení nachází, zástupci pověřené firmy, kteří projednají rozsah a způsob odstranění překážejících dřevin.

V katastrálním územím Hranic prochází vedení  200kV/označ.  V253/254 , stožáry 155 – 156, 157 – 158 u Velké u Hranic.

Podrobnější informace poskytne zástupce společnosti Forester servis s.r.o. paní Alena Spišáková, tel  724 438 167. 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019