logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Právní stav ÚP Rakov po změně č. 1

Publikováno 16.8.2017

Zastupitelstvo obce Rakov, příslušné dle § 6 odst.5 písm.c) zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších úprav (dále jen stavební zákon), vydalo, po projednání, dne 27.12.2013 změnu č.1 územního plánu Rakov, formou opatření obecné povahy č.j.OSZPD/8761/13-20. Tato změna nabyla účinnosti dne 27.2.2014.

V souladu s § 55 odst.5 stavebního zákona pořizovatel Městský úřad Hranice, zajistil vyhotovení právního stavu Územního plánu Rakov po vydání změny č.1.

Přílohy ke stažení

Výkres základního členění (263,13 KB)

Hlavní výkres (546,21 KB)

Výkres VPS a VPO (262,44 KB)

Koordinační výkres (939,25 KB)

Koordinační výkres - výřez (762,98 KB)

Etapizace (75,15 KB)

Textová část (135,10 KB)

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019