logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Pokračuje zvyšování hrází na Bečvě (foto, video)

Publikováno 13.5.2021

Další akce Povodí Moravy ke zlepšení protipovodňové ochrany Hranic, zvýšení ochranných  hrází nad jezem, byla zahájena. (fotogalerie) Tato akce navazuje na probíhající rozšiřování hranického jezu. Město chce zvýšení hrází využít k revitalizaci prostoru Kropáčovy ulice, proto představujeme videoprezentace projektovaných úprav.

Stav 9. června 2021

Stav 11. května 2021

Plán náhradní výsadby v Sadech Čs. legií

Akce "zvýšení hrází" byla zahájena přípravnými pracemi, především došlo k nutnému kácení stromů. Kácení bylo bohužel nezbytné, město ale usilovalo o to, aby jeho rozsah byl co možná nejmenší. Místo pokácených stromů bude realizována rozsáhlá náhradní výsadba. 

Přílohy ke stažení

Plán náhradní výsadby (398,23 KB)

Stáhnout vše

K připravovanému zvýšení ochranných  hrází nad jezem  vydalo Povodí Moravy s.p. tiskovou zprávu (viz příloha). Jde o akci za zhruba 64 milionů korun, která umožní aby město bylo chráněno (společně s rozšířením jezu) před padesátiletou vodou. Větší povodně zachytí pouze vodní dílo Skalička, o jeho přesné podobě však zatím není rozhodnuto.

Na této akci se bude město Hranice podílet finančně jako takzvaný chráněný subjekt a to maximálně 14 miliony korun.  Bude to rozsáhlá akce, protože zvyšovat se budou obě strany hrází podél Bečvy a to zhruba od úrovně ulice Partyzánská až k mostu. V Kropáčově ulici a také v Sadech Čs. legií bude stávající ochranná zeď zbourána a nahradí ji nová stavba. V Kropáčově ulici bude mít i široké schodiště k Bečvě, aby byla řeka přístupná pro rekreační využití. Zde se původně předpokládalo, že zde zůstane zachována současná zeď, pouze dojde k její opravě a vyplnění zábradlí betonem. Po provedených sondách se však zjistilo, že zeď není tak pevná, jak se předpokládalo a že nejenže neunese navýšení, ale není ani zaručeno, že by vydržela další velkou vodu. Proto zde bude vybudována zcela nová zeď z pohledového betonu. Ta bude nižší, než zeď stávající, ale pro změnu bude mít masivní neprůhledné zábradlí.

Na tuto akci Povodí Moravy přímo navazují dvě investice města. Jednak je to dokončení cyklostezky Bečva, která nyní končí právě u Partyzánské ulice. Ta by měla pokračovat až k mostu, s její stavbou však město může začít, až bude dokončeno nové ohrázování řeky.

A na cyklostezku plynule naváže také revitalizace nábřeží Kropáčova, na které se již připravuje projektová dokumentace na základě vypracované studie architekta Tomáše Kočnara, který se svými spolupracovníky přišel s návrhem zapojení nábřeží, jakožto jedinečného městského prvku, do urbanistické struktury Hranic, ve vazbě na oddychovou zónu v přírodním pásmu podél řeky ve směru k lázním Teplice nad Bečvou.

Vizualizace možné podoby nábřeží Kropáčova: Ateliér Kočnar

Rozšíření jezu by mělo být dokončeno ještě v letošním roce. Jde o akci Povodí Moravy, která zatím pokračuje podle harmonogramu. A to i navzdory tomu, že loni počasí příliš nepřála a stavba samotnou zasáhly v průběhu roku hned tři povodňové vlny. Jez je od prosince, kdy skončila srážka, napuštěný a práce probíhají za plné jezové zdrže. V současnosti probíhají práce v nadjezí i podjezí a práce na téměř 150 metrovém rybím přechodu.

Přílohy ke stažení

PPO Hranice - Bečva (774,49 KB)

Stáhnout vše

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2022 | Změnit nastavení cookies