logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Připravujeme svoz odpadu ze zahrádek

Publikováno 19.3.2019

Město Hranice, odbor správy majetku, Vám oznamuje, že budou přistavovány velkoobjemové kontejnery pro uložení odpadů ze zahrádek dle harmonogramu. Upozorňujeme občany, že kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady. Zároveň budeme provádět zastávkový svoz biologického odpadu ze zahrádkářských kolonií.

Větve je vhodné rozřezat na menší kousky. Přistavení kontejnerů bude přítomen pracovník společnosti EKOLTES Hranice, a.s., který bude dohlížet na ukládání pouze biologicky rozložitelných odpadů.

V případě, že Vám časový harmonogram nevyhovuje, můžete biologický odpad odevzdat ve Sběrném dvoře společnosti EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská ulice 606, Hranice, tel. číslo: 581 674 422.

Provozní doba sběrného dvora:

Út a St:  7.00 – 12.00 hod. a 12.30 – 17.00 hod
Čt - Pá:  7.00 – 12.00 hod. a 12.30 – 16.00 hod
So:          8.00 – 12.00 hod. a 12.30 – 15.00 hod

Aktuální informace doporučujeme si ověřit na webových stránkách společnosti Ekoltes Hranice a.s. http://ekoltes.cz/katalog/odpady-sberny-dvur-kontakty-a-provozni-doba/a http://ekoltes.cz/novinky/?page=2.

lokalita stanoviště datum čas
Pod Bílým kamenem Havlíčkova ul. směr Paseky 6.4. 8:00 - 8:30
horní ulice pod lesem 9:00 - 9:30
Havlíčkova ul. u bývalého OSP 10:00 - 10:30
Teplice nad Bečvou Fuskova promenáda 11:30 - 12:00
Valšovice u kapličky 13:00 - 13:30
u obchodu 14:00 - 14:30
Drahotuše Záchalupčí u studny 13.4. 8:00 - 8:30
u nádraží 9:00 - 9:45
náměstí 10:15 - 11:00
kluziště 11:30 - 12:30
U Kostelíčka ul. Jungmannova u Domova seniorů 13:30 - 14:00
paseky „pod Richtrovým“ – zrušené místo zahrádkářské kolonie 14:00 – 14:30
Středolesí u kostela 8:00 - 8:30
Uhřínov u autobusové zastávky 9:00 - 9:30
Rybáře stanoviště u lávky 10:30 - 11:00
Mlýnská  ul. křižovatka ul. K. Čapka 11:30 – 12:00
Třída Čs. armády autobusová zastávka 12:30 – 13:00
U Kostelíčka konec ul. Jungmannova – směr hřbitov 13:30 – 14:00
Lhotka na točně u autobusové zastávky 20.4. 8:00 – 8:30
Velká naproti hospodě 9:00 – 9:30
u Šlosarového – směr Hrabůvka 10:00 – 10:30
zastávka u Veličky 11:00 – 11:30
Benátky 12:00 – 12:30
Slavíč u  školy 8:00 – 8:30
u kaple 9:00 – 9:30
Čechova pod Šromotovým náměstím 10:00 – 10:30
Zborovská ul. směr Ludina 11:00 – 11:30
Mexiko most na ul. Vrchlického 27.4 8:00 – 8:45
ul. Vrchlického – hřiště 9:15 – 10:00
ul. Wolkerova – hřiště 10:30 – 11:15
Žáčkova začátek sportovního areálu u stadiónu 11:45 – 12:15
Tyršova parkoviště Sokolovna 12:45 – 13:15
Družstevní u bytovky 13:45 – 14:15
Sídliště Jaslo ulice kolem plotu kasáren 14:45 – 15:15
Sklený kopec dětské hřiště – řadová zástavba 8:00 – 8:45
zahrádky – hřiště Gymnázia 9:15 – 10:00
parkoviště u K & V TOP 10:30– 11:00
Jižní u zahrádek 11:10 – 11:30
Jurikova železniční stanice Hranice město 12:30 – 13:15
Teplická parkoviště SOU strojírenského 13:45 – 14:30
Kropáčova křižovatka Přísady 15:00 – 15:30

 

 

Svoz biologicky rozložitelného odpadu ze zahrádkářských kolonií

Město Hranice, odbor správy majetku, oznamuje, že od 1. 5. 2018 se změnil sběr a svoz biologicky rozložitelného odpadu ze zahrádkářských kolonií.Na přechodných stanovištích v zahrádkářských koloniích již nejsou trvale umístěny kontejnery na ukládání biologicky rozložitelného odpadu, protože v nich končil zcela jiný odpad, jako například nábytek či pneumatiky..

Od 1.5.2018 jsou na přechodných stanovištích přistavovány velkoobjemové kontejnery pro uložení biologický rozložitelného odpadu zastávkovým způsobem dle aktuálního měsíčního časového harmonogramu zveřejněného na webových stránkách města a společnosti EKOLTES Hranice, a.s. Svoz bude prováděn ve 14 denních intervalech. Přistavení kontejnerů bude přítomen pracovník společnosti EKOLTES Hranice, a.s., který bude dohlížet na ukládání pouze biologicky rozložitelného odpadu (větve je vhodné rozřezat na menší kousky). 

Svoz směsného komunálního odpadu ze zahrádkářských lokalit nebude zajišťován.Občané budou moci se směsným komunálním odpadem nakládat těmito způsoby:

  •  odložit tento odpad do sběrné nádoby v místě bydliště
  • odložit tento odpad  na sběrný dvůr 
  • objednat si za poplatek službu u Ekoltesu (např. vývoz sběrné  nádoby pokud je na svozové trase, jednorázové přistavení kontejneru)  kontakt: Lukáš Zetocha – tel. 777 465 907, Pavlína Samohýlová - tel. 777 465 901.

Vytříděné složky komunálního odpadu můžete také odevzdat ve Sběrném dvoře společnosti EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská ulice 606, Hranice, tel. číslo: 581 674 422.

Seznam míst velkoobjemových kontejnerů a časový harmonogram na období duben - listopad

Sobotní svozy:

Lokalita čas duben květen červen červenec srpen září říjen listopad
ul. U splavu – „za Duklou“ 8:00-9:00 6.4./20.4. 4.5./18.5. 1.6./15.6./29.6. 20.7. 3.8./17.8./31.8. 14.9. 5.10./19.10. 9.11.
zahrad. kolonie U Skalky 9:30-10:00
Pod Kobylankou – „mezi ploty“ 10:30-11:30
Pod Hůrkou – „u vrby“ 12:00-13:00
Pod Hůrkou – „u autocampu“ 13:30-14:30
zahrad. kolonie Šafranica (za Schäferem) 15:00-15:30
zahrádkářská kolonie pod Cementář. sídlišť. 16:00-16:30
ul. Žáčkova – „na cyklostezce“ 8:00-8:30 13.4./27.4. 11.5./25.5. 8.6./22.6. 13.7./27.7. 10.8./24.8. 7.9./21.9. 12.10./26.10. 23.11.
ul. Žáčkova – „u pískáče“ 9:00-10:00
zahrad. kolonie u viaduktů – směr Velká 10:30-11:30
ul. Pod Křivým – „u psíčkárny“ 12:00-13:00
Drahotuše – zahrad. kolonie u rybníka 13:30-14:30
Drahotuše – ul. Stará štreka 15:00-15:30
Slavíč – ul. Na hrázi, panel. cesta u ohrady 16:00-16:30

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019