logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Připravujeme svoz odpadu ze zahrádek

Publikováno 1.4.2020

Město připravuje tradiční jarní zastávkový svoz biologického odpadu ze zahrádek a také pravidelný svoz bioodpadu ze zahrádkářských kolonií.

Město Hranice, odbor správy majetku, Vám oznamuje, že budou přistavovány velkoobjemové kontejnery pro uložení odpadů ze zahrádek dle harmonogramu v příloze. Upozorňujeme občany, že kontejnery jsou učeny pouze na biologicky rozložitelné odpady. Větve je vhodné rozřezat na menší kousky. Přistavení kontejnerů bude přítomen pracovník společnosti EKOLTES Hranice, a.s., který bude dohlížet na ukládání pouze biologicky rozložitelných odpadů.

Na přechodných stanovištích v zahrádkářských koloniích nejsou trvale umístěny kontejnery na ukládání biologicky rozložitelného odpadu, proto i zde probíhá svoz biodpadu zastávkovým způsobem podle harmonogramu v příloze 2.

Upozorňujeme všechny, kteří chtějí využít služeb Sběrného dvora společnosti Ekoltes, aby sledovali aktuální informace.

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020