logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Probíhá svoz odpadu ze zahrádek

Publikováno 10.5.2021

Město provádí pravidelný svoz bioodpadu ze zahrádkářských kolonií.

Město Hranice, odbor správy majetku, upozorňuje, že na přechodných stanovištích v zahrádkářských koloniích nejsou trvale umístěny kontejnery na ukládání biologicky rozložitelného odpadu, proto i zde probíhá svoz biodpadu zastávkovým způsobem podle harmonogramu v příloze

Upozorňujeme všechny, kteří chtějí využít služeb Sběrného dvora společnosti Ekoltes, aby sledovali aktuální informace.

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021