logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Proběhne anketa k regeneraci sídliště Pod Nemocnicí

Publikováno 16.11.2020

Anketa k regeneraci sídliště Pod Nemocnicí proběhne mezi občany tohoto hranického sídliště. Ti dostanou anketní lístky, v kterých se město snaží zjistit, co jim si na sídlišti nejvíce chybí, co považují za největší problém a jaké změny by si tu představovali. Součástí ankety jsou i nejdůležitější statistické údaje.

Dotazník je zcela anonymní a lze jej vyplnit také v elektronické podobě na tomto odkazu. Případně si ho můžete vytisknout z přílohy, kde jej naleznete buď ve formátu word nebo PDF nebo můžete použít QR kód níže.

Chystaný projekt regenerace sídliště Pod Nemocnicí by měl přinést zkvalitnění veřejných prostranství na sídlišti a  vytvoření lepších podmínek v okolí domů.

Vyplněný dotazník v tištěné formě mohou občané vhodit do označeného boxu umístěného na Městském Úřadě (ve dvoraně zámku) nebo do označeného boxu umístěném v prodejně potravin Luko (na adrese Pod Lipami 833) případně naskenovaný zaslat e-mailem na adresu pavla.ondrova@mesto-hranice.cz.

Dotazník prosím odevzdejte, zašlete nebo vyplňte on-line v termínu do 30. 11. 2020.

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020