logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Proběhne dotazník k Plánu mobility

Publikováno 30.9.2019

Příprava nového Plánu udržitelné městské mobility města Hranic je v plném proudu. Od října bude zahájen dotazníkový průzkum dopravního chování obyvatel Hranic, který provede společnost UDIMO. Tazatelé osloví občany v domácnostech s dotazy ohledně počtu vozidel a jejich dopravního chování.

Průzkum je zadán městem Hranice a mělo by do něj být zapojeno alespoň 500 obyvatel Hranic. Každá domácnost, která dotazník zodpoví, obdrží jako poděkování drobný dárkový předmět a po uvedení svého kontaktního údaje se může zapojit do slosování o tři koloběžky značky Kostka. Výsledky průzkumu dopravního chování budou využity pro práci odborníků, kteří budou navrhovat řešení pro zlepšení stávajících problémů v dopravě.

Další informace o plánovaných akcích mohou občané nalézt na stránkách: mobilita-hranice.cz.

Plán udržitelné městské mobility města Hranic vzniká v rámci evropského projektu Smart Commuting a je spolufinancován z programu Interreg Central Europe.

Tímto Vás prosíme o spolupráci a předem děkujeme za ochotu při vyplňování dotazníku.

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019