logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Probíhá průzkum veřejného mínění

Publikováno 8.1.2019

Výzkumná společnost Median v současnosti provádí mezinárodní šetření „Politické postoje“. Cílem výzkumu je získat informace o představách obyvatel ČR , týkající se domácí i mezinárodní politické situace.  Některé domy či byty v Hranicích byly náhodně vybrány, aby se někteří členové těchto domácností zúčastnili tohoto šetření, které trvá asi 25 minut.

Dotazování probíhá osobním rozhovorem. Tazatelé společnosti Median navštíví vybrané domácnosti od ledna do konce února. Otázky se týkají každodenního života, hodnot a názorů občanů. Odpovědi jsou zcela anonymní, všechny údaje jsou použity pouze v rámci souhrnných údajů a je vyloučeno jakékoliv zneužití osobních informací.

Data ze všech zúčastněných zemí umožní lépe srovnávat společenské postoje u nás se situací v jiných zemích.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019