logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Program regenerace městské památkové zóny

Publikováno 20.7.2017

Program regenerace městské památkové zóny města Hranic na období 2011 - 2017 Město Hranice se pyšní množstvím nemovitých kulturních památek, památek místního významu, historické jádro města bylo v roce 1992 vyhlášeno Ministerstvem kultury městskou památkovou zónou. Od roku 1994 se město připojilo k Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón. Město dosud vycházelo z „Programu regenerace MPZ Hranice 2004 – 2010", na který navazuje nový Program regenerace MPZ Hranice na období 2011 – 2017. Tento Program byl zpracován koncem roku 2010 a definitivní znění bylo schváleno Usnesením 110/2011 ze dne 30.3. 2011 zastupitelstvem Města Hranic na svém 4. zasedání.

Přílohy ke stažení

Program regenerace MPZ (1 799,08 KB)

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019