logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Projednání Územně-analytických podkladů 2014

Publikováno 14.8.2017

Návrh územně analytických podkladů se projednává s obcemi v příslušném ORP v rozsahu určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích.

Vymezení problémů na území celého ORP Hranice naleznete v problémovém výkrese a v jeho textové části, kde jsou problémy vymezeny po obcích.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019