logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Projednání Územně-analytických podkladů 2016

Publikováno 14.8.2017

Návrh územně analytických podkladů se projednává s obcemi v příslušném ORP v rozsahu určení problémů k řešení v územně plánovacích dokumentacích.

Vymezení problémů na území celého ORP Hranice naleznete v problémovém výkrese a v jeho textové části, kde jsou problémy vymezeny po obcích.

Přílohy ke stažení

Problémy k řešení - textová část (742,25 KB)

Výkres problémů 1 (6 095,26 KB)

Výkres problémů 2 (9 618,31 KB)

Výkres problémů legenda (293,12 KB)

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020