logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Projekt mapuje místa, kde se lidé bojí

Publikováno 28.11.2019

Místa, kterých se občané obávají a kde nemají pocit bezpečí, má za cíl zmapovat projekt Olomouckého kraje. Je zpracováno webové dotazníkové šetření, v rámci kterého se místa strachu mohou vyznačit na pocitové mapě.

https://www.pocitovemapy.cz/kriminalita-okr-hranice-2019

Olomoucký kraj se v roce 2018 stal externím aplikačním garantem projektu „Inovace prevence kriminality ve městech Olomouckého kraje založená na mapování míst strachu“, který realizuje katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.  Projekt je realizován v období 2019 – 2021 v rámci programu Éta Technologické agentury ČR na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu.

Smyslem projektu je zmapovat místa strachu, která zaznamenají samotní občané žijící v daných lokalitách. Tato data budou posléze transformována do interaktivní mapy znázorňující místa strachu.

 

 

 

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020