logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Silničáři se pouští do oprav, pozor na uzavírky

Publikováno 1.7.2018

Ředitelství silnic a dálnic do poloviny srpna uzavřelo silnici na Valašské Meziříčí. V Hranicích se krátce uzavřela ulice Hřbitovní.

Chystá se uzavírka silnice na Valašské Meziříčí

Ředitelství silnic a dálnic se rozhodlo opravit dva úseky silnice  I/35   na Valašské Meziříčí. Důvodem je podle Ředitelství silnic a dálnic špatné podloží vozovky.  (viz příloha).  Jeden z opravovaných úseků je Smetanovo nábřeží přímo v Hranicích, začíná za křižovatkou Přísady a končí u benzinové pumpy.

Tento úsek bude pro dopravu uzavřen od 11. července od 10 hodin dopoledne maximálně do 17. srpna. Uzavřeným úsekem v Hranicích budou moci projíždět autobusy veřejné dopravy, takže by nemělo docházet k výraznějšímu zpoždění spojů. Po dobu oprav bude pro autobusy a trvale bydlící v Teplické ulici zobousměrněna Teplická ulice. Objízdné trasy pro tranzitní dopravu jsou vedeny z Valašského Meziříčí přes Nový Jičín a silnici I/48.  Obyvatelé okolních obcí mohou využít místních komunikací. Řidičům doporučujeme sledovat aktuální dopravní značení.

Podkladem pro provedení oprav byla diagnostika vozovky silnice I/35, provedená odbornou firmou v roce 2016. Zjištěný stav porušení vozovky a návrh oprav můžete nalézt ve výňatku zprávy "Diagnostika vozovky silnice I/35 Hranice" pro Ředitelství silnic a dálnic v příloze. 

Na  opravy v Hranicích budou navazovat opravy druhého úseku, který začíná v Černotíně a končí v Miloticích nad Bečvou. Termíny uzavírky tohoto úseku budou závislé na dokončení hranické části, předpokládá se jeho uzavření od 13. srpna do 19. října.

V Hranicích se krátce uzavřela ulice Hřbitovní

Oprava chodníků v ulici Hřbitovní si vyžádala krátkou uzavírku této ulice.  Ta má trvat pravděpodobně do 21. července. Objízdná trasa vede po ulici Jurikova. V ní budou po dobu uzavírky umístěny značky „zákaz zastavení“, aby zde mohly projíždět autobusy MHD.

V ulici Hřbitovní budou opravovány chodníky po obou stranách ulice od křižovatky s ulicí Komenského, na jedné straně až ke vstupu na hřbitov, na druhé straně až po odbočku k malému nádraží.  Na tuto část naváže ještě úsek na protější straně, který povede až za trať, (ulice Jungmannova a Dobrovského) kde bude zbudováno přechodové místo.

 

 

Přílohy ke stažení

Diagnostika vozovky I/35 - zdůvodnění oprav (2 397,45 KB)

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017