logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Opravy si vyžádaly uzavírky cest

Publikováno 9.8.2018

Uzavírka silnice na Valašské Meziříčí se 15. srpna posune k Černotínu. V Hranicích je uzavřena ulice Hřbitovní. Práce zde komplikuje kabel veřejného osvětlení a nefunkční kanalizační vpustě..

Uzavírka silnice na Valašské Meziříčí se posune k Černotínu

Práce na silnici I/35 v Hranicích konční a přesunou se k Černotínu. Podle informací Ředitelství silnic a dálnic by se 15. srpna odpoledne měl úsek v Hranicích otevřít pro dopravu. Od stejného dne je ale povolena úplná uzavírka provozu na silnici I/35 v úseku Černotín-Milotice nad Bečvou, a to až do pátku 19. října. (Uzavírka nebude zahájena dříve, dokud nebude ukončena 1. etapa opravy I/35 a s ní spojená úplná uzavírka provozu na silnici I/35 v Hranicích).

Objízdné trasy

Veškerá doprava Hranice – Valašské Meziříčí (mimo autobusových linek),  bude vedena z Hranic po silnici I/47 směrem k obci Bělotín, před kterou bude svedena na D48 a následně na navazující I/48 až do města Nový Jičín. Odtud bude vedena po silnici I/57 přes obec Hodslavice až na křižovatku s I/35 ve Valašském Meziříčí.
Obyvatelům obcí Černotín a Špičky bude umožněn v místě křižovatky I/35 se silnicí III/44019 a křižovatky I/35 se silnicí III/44016 kolmý přejezd silnice I/35, vyjma období pokládky ložné a obrusné vrstvy silnice I/35. Termín pokládky těchto vrstev bude předem dohodnut stavbyvedoucím se starosty obcí.

Objízdné trasy - viz obrázek ŘSD

Důvody opravy

Ředitelství silnic a dálnic se rozhodlo opravit dva úseky silnice  I/35   na Valašské Meziříčí. Důvodem je podle Ředitelství silnic a dálnic špatné podloží vozovky.  (viz příloha).  Jeden z opravovaných úseků je Smetanovo nábřeží přímo v Hranicích, začíná za křižovatkou Přísady a končí u benzinové pumpy. Tento úsek bude pro dopravu uzavřen od 11. července od 10 hodin dopoledne do 15. srpna odpoledne.

Uzavřeným úsekem v Hranicích budou moci projíždět autobusy veřejné dopravy, takže by nemělo docházet k výraznějšímu zpoždění spojů. Po dobu oprav bude pro autobusy a trvale bydlící v Teplické ulici zobousměrněna Teplická ulice. Objízdné trasy pro tranzitní dopravu jsou vedeny z Valašského Meziříčí přes Nový Jičín a silnici I/48.  Obyvatelé okolních obcí mohou využít místních komunikací. Řidičům doporučujeme sledovat aktuální dopravní značení.

Podkladem pro provedení oprav byla diagnostika vozovky silnice I/35, provedená odbornou firmou v roce 2016. Zjištěný stav porušení vozovky a návrh oprav můžete nalézt ve výňatku zprávy "Diagnostika vozovky silnice I/35 Hranice" pro Ředitelství silnic a dálnic v příloze. 

V Hranicích se uzavřela ulice Hřbitovní

Oprava chodníků v ulici Hřbitovní si vyžádala uzavírku této ulice.  Zde se termín dokončení prodlužuje kvůli starému špatně položenému vedení veřejného osvětlení, které bylo v minulosti položeno příliš mělce a bylo potřeba ho přeložit hlouběji. Také  kanalizační šachty jsou úplně nefunkční, takže se musí rekonstruovat poměrně velké plochy podloží, aby se v budoucnu nepropadaly.  Objízdná trasa vede po ulici Jurikova. V ní budou po dobu uzavírky umístěny značky „zákaz zastavení“, aby zde mohly projíždět autobusy MHD.

V ulici Hřbitovní budou opravovány chodníky po obou stranách ulice od křižovatky s ulicí Komenského, na jedné straně až ke vstupu na hřbitov, na druhé straně až po odbočku k malému nádraží.  Na tuto část naváže ještě úsek na protější straně, který povede až za trať, (ulice Jungmannova a Dobrovského) kde bude zbudováno přechodové místo.

 

 

Přílohy ke stažení

Diagnostika vozovky I/35 - zdůvodnění oprav (2 397,45 KB)

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017