logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Oprava mostů a vozovky částečně uzavře silnici u Lipníku

Publikováno 8.7.2024

Od neděle 14. července zahajuje Ředitelství silnic a dálnic plánovanou opravu dvou mostů a navazujícího asfaltu silnice I/35 v Lipníku nad Bečvou. Práce potrvají do konce září za přibližně 35,2 milionu korun. Objízdné trasy nebyly stanoveny, protože veškerý provoz zůstane na původní komunikaci zúžené do obousměrného režimu jízdních pruhů 1+1.

Vytipované objekty se nachází na příjezdu do města od dálnice D1 poblíž skládky odpadu, konkrétně dojde k rekonstrukci mostů evidenčních čísel 35-163 a 35-164 včetně výměny asfaltových či betonových vrstev úseku mezi km 285,93 a 287,93 provozního staničení. Důvody včasného zásahu do silničního napojení regionu kolem Lipníku nad Bečvou potvrdila diagnostika. Nezávislé posouzení určuje formu a rozsah stavebních prací.

Oprava mostu 35-163 (přes potok Loučka):

V souladu s projektovou dokumentací bude provedena výměna mostních dilatačních závěrů, svodidel a asfaltu. Dělníky čekají sanace spodní stavby a říms.

Oprava mostu 35-164 (u napojení silnice I/47):

Prodloužení životnosti objektu zajistí připravená oprava a seřízení současných mostních dilatačních závěrů, sanace říms, úprava částí odvodnění mostu a nebude chybět výměna nerovného asfaltu.

Oprava povrchu silnice v km 285,93 – 287,93 provozního staničení:

Betonové části nahradí asfaltový koberec přesahující na místa výtluků, kolejí a jiných vad způsobených zátěží osobní i kamionové dopravy. Součástí zakázky je mj. úprava odvodnění komunikace, doplnění svodidel a rekonstrukce služebních vjezdů a výjezdů správce silnice I/35.

 

 

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies