logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Stále můžete zaplatit za komunální odpad

Publikováno 5.5.2021

Finanční odbor městského úřadu v Hranicích zasílá prostřednictvím e-mailu podklady pro zaplacení poplatku za komunální odpad na rok 2021. Výše poplatku je stejná jako loni a předloni – tedy 696 korun na osobu za rok. Od poplatku za odpad jsou osvobozeny děti do 6 let a občané nad 70 let. O osvobození není třeba nijak žádat, probíhá automaticky.

Místní poplatek za komunální odpad je v Hranicích splatný do 30. dubna. Ti, kteří neobdrželi vyrozumění e-mailem či na toto vyrozumění nereagovali, dostanou i letos v letních měsících poštovní poukázku do schránky. I když však někdo složenku neobdrží, nezbavuje ho to povinnosti poplatek uhradit. Pokud máte zájem být v budoucnu vyrozuměni prostřednictvím e-mailu, kontaktujte prosím finanční odbor Městského úřadu v Hranicích (mail: jana.nehybova@mesto-hranice.cz.

Podrobné informace o poplatcích za odpad naleznete na webu města v rubrice „správa města/vyhlášky a nařízení“ v Obecně závazné vyhlášce města č. 5/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2021