logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Staré kotle musíme vyměnit

Publikováno 31.10.2019

Pokud si do 1. září 2022 nevyměníte zastaralý kotel, tak se vám topení výrazně prodraží. Podle zákona o ochraně ovzduší totiž lidem, jejichž kotle na tuhá paliva nesplňují emisní třídu 3 a vyšší, hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Jestliže se vás problém týká, vyplňte prosím přiložený dotazník

Kotle na tuhá paliva patří v zimě k nejvýznamnějším zdrojům znečištění ovzduší, a proto budou podléhat přísné kontrole, zda splňují požadavky zákona.  

Nejde ale jen o neplnění zákona.  Hranice patří v rámci Olomouckého kraje k městům s nejhorší kvalitou ovzduší. Trpíme tím všichni, nejvíce však malé děti a starší občané. Čisté ovzduší je proto zájem nás všech.

Město Hranice připravilo jednoduchý dotazník o způsobu vytápění v rodinných a bytových domech, který nám pomůže zmapovat situaci ve městě. Žádáme všechny, kterých se dotazník týká, o jeho vyplnění, abychom získali potřebná data a mohli společně navrhnout nějaká řešení

Přílohy ke stažení

Dotazník - zdroj vytápění (16,55 KB)

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019