logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Startuje další etapa programu Nová zelená úsporám

Publikováno 5.10.2021

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo novou výzvu programu Nová zelená úsporám na podporu energetických úspor rodinných a bytových domů. V nové etapě programu má být rozděleno minimálně 39 miliard korun z evropských i národních zdrojů.

Příjem žádostí bude zahájen 12. října 2021, už nyní jsou však k dispozici kompletní podmínky dotačního programu. Správcem programu je Ministerstvo životního prostředí, administraci dotace zajišťuje Státní fond životního prostředí. Podání žádosti i všech potřebných dokumentů bude probíhat zcela online.

Detaily o nové etapě programu Nová zelená úsporám jsou dostupné přímo na webových stránkách programu: https://2030.novazelenausporam.cz/. Zde také najdete kontakty na pracovníky pobočky Státního fondu životního prostředí v Olomouci, kteří poskytnou bližší informace o dotačním programu (https://2030.novazelenausporam.cz/kraj/olomoucky).

Některé další podrobnosti lze také najít na webu Ministerstva životního prostředí.

Výměna starých kotlů

V rámci nové výzvy programu Nová zelená úsporám bude podporována také výměna starých neekologických kotlů. Žadatelé, kteří splní podmínky pro získání dotace na výměnu neekologického zdroje tepla, budou podpořeni ve výši až 50 % uznatelných nákladů.

V této oblasti se má program Nová zelená úsporám doplňovat s nově připravovaným programem „kotlíkových dotací“ z Operačního programu Životní prostředí, u kterého má podpora ekologického vytápění dosahovat až 95 % uznatelných nákladů, avšak pouze pro nízkopříjmové skupiny obyvatel (viz také https://www.opzp.cz/o-programu/kotlikove-dotace/). Administraci kotlíkových dotací bude zajišťovat Olomoucký kraj, kontakty a bližší informace jsou dostupné na webových stránkách https://www.kr-olomoucky.cz/kotlikove-dotace-v-olomouckem-kraji-cl-3135.html.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2022 | Změnit nastavení cookies