logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Statistici budou provádět šetření v domácnostech

Publikováno 8.2.2023

Pravidelné každoroční výběrové šetření v domácnostech bude až do června provádět Český statistický úřad (ČSÚ).  Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 11 360 domácnostech, z toho 6 610 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru provedeného počítačem.

Smyslem tohoto šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci domácností v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Vlastní šetření proběhne v době od 4. února do 18. června prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě své obvyklé bydliště.

Pracovníci zapojení do šetření se při oslovení vybrané domácnosti budou prokazovat průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech. Dotazy na toto šetření vám může odpovědět Bc. Monika Freharová Karásková, tel: 731 439 274 z Krajské správy ČSÚ.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2023 | Změnit nastavení cookies