logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Rozšíření jezu se přibližuje

Publikováno 31.1.2020

Město Hranice zahájilo jednání s Povodím Moravy o připravovaném rozšíření hranického jezu. Pokud nenastanou komplikace a ministerstvo financí uvolní prostředky, mělo by se na jaře začít s výstavbou třetího pole jezu. Na tuto stavbu již investor – Povodí Moravy – získalo stavební povolení a vybralo zhotovitele a nyní čeká již jen na uvolnění finančních prostředků. Na rozšíření jezu bude potřeba asi 240 milionů korun.

Rozšíření jezu by mělo přinést zlepšení odtokových podmínek při vzestupu hladiny Bečvy. Povodí si od rozšíření jezu slibuje také vyřešení problematických odchodů ledů při jarním tání. V rámci třetího pole jezu bude vybudován i rybí přechod, který zmírní nežádoucí bariérový efekt jezu pro vodní živočichy.

Následně by měly být navýšeny ochranné hráze nad jezem, aby město bylo chráněno (společně s rozšířením jezu) před padesátiletou vodou. Větší povodně zachytí pouze vodní dílo Skalička, o jeho přesné podobě však zatím není rozhodnuto. Ochranné hráze již mají stavební povolení, v roce 2020 tak čeká Povodí Moravy zajištění financování a výběr zhotovitele.

Původně měla stavba jezu začít již v roce 2018, při stavbě sousedících retenčních nádrží se ale ukázalo, že geologické podmínky pro založení stavby jsou složitější, než ukazovaly předběžné průzkumy. Povodí Moravy proto na základě odborných posudků požádalo o povolení k mimořádnému snížení hladiny vody na jezu ve větším rozsahu, než jaký předpokládaly původní termíny výstavby. Následné komplikace se získáním tohoto povolení zbrzdily přípravu stavby, protože pro soutěž na zhotovitele stavby potřebovalo Povodí Moravy znát přesné termíny snížení hladiny vody nad jezem.

Výstavba jezu je čistě záležitostí Povodí Moravy, města Hranice se dotknou především dopravní komplikace spojené se stavbou, o nichž bude Povodí Moravy i město průběžně informovat. Na následném navyšování ochranných hrází nad jezem se pak město bude podílet i finančně, jako tzv. chráněný subjekt.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2020