logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Stavba jezu se zřejmě odkládá

Publikováno 21.2.2018

​​​​​​​Jedno ze zásadních protipovodňových opatření na Bečvě v Hranicích – rozšíření jezu o třetí pole se zatím o rok odkládá. Místo předpokládaného začátku v letošním roce a dokončení v listopadu 2019, Povodí Moravy nyní předpokládá zahájení stavby na začátku roku 2019 a dokončení v roce 2020. Město Hranice se ale snaží tyto termíny ještě zkrátit.

Důvodem pro odklad jsou nastavená dotační pravidla, která pro 3. etapu protipovodňových opatření stanovují, že stavby by měly být hotové do konce roku 2019.  Vzhledem ke zpoždění při přípravě této komplikované stavby, to ale podle Povodí Moravy není možné stihnout, proto se stavbou jezu počítají až ve 4. etapě, která by měla začít právě v roce 2019.

Město Hranice proto vyvolalo  jednání s vedením Povodí Moravy s.p. s cílem zjistit možnosti, jak celou akci co nejvíce urychlit. „Nám kvůli zpoždění hrozí velké škody. Jednak z případných povodní, které napáchaly v minulosti v našem městě stamilionové škody, ale i z dalších investic, která jsou navázána chystaná protipovodňová opatření, například cyklostezka Bečva“ vysvětlil na jednání starosta města Jiří Kudláček. Dodal, že stavební povolení na rozšíření jezu nabylo právní moci již v červnu 2017.

Generální ředitel Povodí Moravy s.p. Václav Gargulák ujistil zástupce města, že akce rozšíření jezu se neruší, stavba se pouze o rok posouvá. Technicko-provozní ředitel Povodí Moravy David Fína, který je v současnosti pověřen řízením závodu Horní Morava, předpokládá, že zpoždění by nemuselo být ani celý rok. „Jde, kromě Olomouce, o jednu z největších a nejsložitějších akcí, ke které se Povodí chystá,“ vysvětlil Fína.

Starosta Kudláček ale vyjádřil obavy, aby prostředky, které jsou momentálně ve státním rozpočtu na akci vyčleněné, nakonec nebylo nutné použít na nápravu případných povodňových škod. Navrhl proto pokusit se, společně s Povodím Moravy, získat na ministerstvu zemědělství a financí výjimku z termínu dokončení (rok 2019), tedy, aby se mohlo začít již letos a dílo dokončit v prvním pololetí 2020. Obdobnou výjimku získala Olomouc, zdejší protipovodňové stavby jsou ale většího rozsahu - téměř 3/4 miliardy korun.

K prodlevě proti původnímu časovému harmonogramu došlo podle zástupců Povodí Moravy, protože se při stavbě retenčních nádrží u jezu ukázalo, že geologické podmínky pro založení stavby jsou složitější, než se předpokládalo. Povodí proto na základě odborných posudků požádalo o povolení k mimořádnému snížení hladiny vody na jezu ještě v jiných, než původně předpokládaných termínech. Následné komplikace se získáním tohoto povolení zbrzdily přípravu stavby, protože pro připravovanou soutěž na zhotovitele stavby potřebuje Povodí znát přesné termíny snížení hladiny vody nad jezem. Soutěž na dodavatele stavby by proto měla proběhnout až nyní na jaře.

Spolu s rozšířením jezu o třetí pole na straně u sportovního areálu připravuje Povodí Moravy i další návazné akce.  Jde zejména o navýšení ochranných hrází tak, aby město bylo chráněno (společně s rozšířením jezu) před padesátiletou vodou. Větší povodně zachytí pouze vodní dílo Skalička.

Jednání o jezu v Hranicích se zúčastnili (na horní fotce zleva) ředitel Vodovodů a kanalizací Přerov Miroslav Dundálek, starosta Hranic Jiří Kudláček , místostarosta Ivo Lesák a pracovníci městského úřadu v Hranicích. Vpravo sedí ředitel Povodí Moravy s.p. Václav Gargulák, investiční ředitel Tomáš Bělaška a technicko-provozní ředitel Povodí Moravy David Fína, který je v současnosti pověřen řízením závodu Horní Morava.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2017