logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Upozorňujeme na nutný ořez dřevin

Publikováno 20.9.2022

Na základě upozornění občanů, městské policie a Policie ČR žádáme vlastníky stromů a keřů o ořez dřevin, které zasahují na veřejná prostranství a komunikace, čímž zužují či snižují průchozí nebo průjezdní profil komunikací.

Stav v některých ulicích je takový, že přerůstající větve narušují běžné užívání komunikací a zakrývají dopravní značení, znemožňují zaparkování, zhoršují rozhledové poměry, a tím ohrožují bezpečnost a plynulost provozu. Často dokonce brání chodcům v bezpečné chůzi a ti jsou pak nuceni kvůli přerostlé zeleni vstupovat do vozovky. jedná se například o lokality v ulicích Pod Hůrkou nebo Dobrovského.

Vlastníci pozemků, na kterých takové stromy a keře rostou, jsou povinni provádět jejich ořezy tak, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. V případě, že tak neučiní, budou ořezy provedeny na jejich náklady.

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2022 | Změnit nastavení cookies