logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Upozorňujeme na vyúčtování dotací

Publikováno 5.11.2019

Upozorňujeme všechny, kteří letos získali od města finanční prostředky v rámci grantového programu nebo dotací na činnost, že se blíží termín, kdy musí předložit vyúčtování přijatých prostředků. Vyúčtování veškerých dotací má být provedeno do 60 dnů od ukončení projektu, nejpozději však do 30. listopadu. U akcí, pořádaných po tomto termínu, musí být vyúčtování provedeno nejpozději do 15. ledna následujícího roku.

Město Hranice

Pernštejnské náměstí 1
753 01 Hranice

podatelna@mesto-hranice.cz

581 828 111

Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2019